Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

La Chișinău a avut loc un atelier de lucru cu referire la procesul național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la schimbările climatice

ph1Reprezentanții autorităților publice centrale, ONG-urilor, experți naționali și parteneri de dezvoltare s-au reunit în cadrul unui atelier de lucru pentru a discuta despre problemele asociate schimbărilor climatice în Republica Moldova și a identifica acțiuni prioritare în elaborarea celui de-al doilea Plan de Planificare a Adaptării la schimbarea climei (PNA 2). Evenimentul a avut loc, miercuri, 11 octombrie 2017, în Chișinău și a fost organizat de PNUD-Moldova în parteneriat cu Oficiul Schimbarea Climei, Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului.
Obiectivele atelierului de lucru au fost de a spori cunoștințele participanților cu referire la acțiunile necesare în PNA 2, de a prioritiza domeniile tematice și sectoarele, precum și de a realiza un schimb de opinii privind prioritățile de planificare.
În deschiderea evenimentului, viceministrul Mediului, Ion Apostol a vorbit despre importanța validării priorităților sectoriale și intersectoriale pentru procesul de Planificare a acțiunilor de adaptare și a mulțumit partenerilor de dezvoltare pentru suportul acordat în acest proces.
„Mulțumim partenerilor pentru suportul acordat în procesul de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la schimbările climatice. Sunt sigur că atelierul va constitui o platformă eficientă de comunicare și va identifica modele pentru Procesul de Planificare PNA 2. Adaptarea trebuie să fie un proces continuu și  complex. Măsurile de adaptare trebuie să acopere toate sectoarele economice, sănătatea umană, dezvoltarea regională și gestionarea resurselor naturale. Coordonarea intersectorială  trebuie să fie asigurată de un proces eficient continuu și flexibil, corelat cu impactul schimbărilor climatice. Țara noastră are de suferit în urma evenimentelor dezastruoase. Doar secretele din ultimii ani au cauzat pierderi estimate la circa  1,25 miliarde dolari SUA, iar inundațiile de circa 42 mln dolari. În acest context, este necesar să identificăm și să planificăm acțiuni concrete de adaptare, pe toate sectoarele prioritare”, a precizat viceministrul Ion Apostol.
Managerul Oficiului Schimbări Climatice, Vasile Scorpan a prezentat conceptul de adaptare la schimbările climatice existent în cadrul Convenției - cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbările climatice expus în Decizia de la Cancun și situația privind reflectarea acestuia în politicile și strategiile naționale. De asemenea, dumnealui a prezentat un rezumat al impactului socioeconomic al schimbărilor climatice asupra principalelor sectoare economice ale țării noastre.
ph2„Această abordare va constitui un punct de pornire pentru identificarea adecvată a priorităților de adaptare la schimbările climatice pentru cel de-al doilea Plan național de adaptare la schimbările climatice”, a precizat managerul Oficiului Schimbarea  Climei , Vasile Scorpan.
Totodată, managerul Proiectului „Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la schimbările climatice”, Ala Druță a expus principalele acțiuni realizate în procesul de planificare a adaptării țării noastre la schimbările climatice și a subliniat necesitatea cooperării dintre experți și specialiștii instituțiilor de resort pentru a prioritiza acțiunile de adaptare în procesul de elaborare a unei noi propuneri de Proiect care se va axa pe elaborarea celui de-al doilea plan național de adaptare la schimbările climatice, așa numit PNA 2.
„Acțiunile realizare au avut o contribuție semnificativă în procesul de adaptare a sectoarelor, inclusiv în procesul național de adaptare. Opiniile și informațiile acumulate în cadrul grupurilor de lucru vor fi luate în considerare în cadrul planificării pentru PNA 2. Exercițiul de identificare a tematicilor ne va ajuta să avem o planificare eficientă cu acțiuni concrete. Acest atelier este un exercițiu de asigurare a transparenței în procesul de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la schimbările climatice”, a precizat Ala Druță.
Menționăm, obiectivele Planului Național de Adaptare ca parte a Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea  climei, stabilesc că țările vor dezvolta reziliență la impactul schimbărilor climatice pe termen mediu și lung și vor integra considerațiile de adaptare în toate politicile și strategiile relevante.
La finalul atelierului de lucru, participanții au concluzionat că cele mai prioritare domenii din țara noastră ce necesită o planificare corectă și minuțioasă sunt resursele de apă, agricultura, sănătatea, silvicultura, iar un cadru de politici eficient va oferi acțiuni concrete pentru a diminua impactul schimbărilor climatice și a spori nivelul de cunoștințe a populației în acest sens.

Experții cehi au identificat soluții privind remedierea situației poligonului cu deșeuri periculoase din satul Cișmichioi

masaUn grup de experți cehi au realizat un studiu de fezabilitate la poligonul de pesticide din satul Cișmichioi, raionul Vulcănești, UTA Găgăuzia și pentru  gestionarea în siguranță a poligonului au propus izolarea gropilor de deșeuri și a solului adiacent contaminat. Soluțiile și remediile propuse au fost prezentate pe 26 septembrie 2017, în cadrul unei mese rotunde, organizate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) la Vulcănești.
Subiectul principal discutat în cadrul evenimentului a fost Proiectul ”Reducerea riscurilor asociate cu deșeurile periculoase de la poligonul Cișmichioi”.  Obiectivul l-a constituit efectuarea un studiu de fezabilitate la poligonul de pesticide, în scopul evaluării situației ecologice în zonă, elaborării recomandărilor privind gestionarea de mai departe a acestui obiect, determinării mai exacte a cantităților și categoriilor de substanțe depozitate, precum și estimării costurilor pentru lucrările de evacuare și distrugere în eventualitatea realizării acestor măsuri.
Specialiștii MADRM au precizat că poligonul de pesticide de lângă s. Cișmichioi a fost construit în perioada 1975-1987 și conform datelor oficiale, conține 4 de tone de pesticide și alte substanțe chimice periculoase. Acestea sunt depozitate în 14 sarcofage construite din beton sau direct în sol și izolate cu peliculă impermeabilă. Pe de altă parte, volumul total estimat al acestor sarcofage este aproximativ 26 mii m3. Conținutul deșeurilor, gradul de securitate sau potențialul de poluare a mediului la acest obiect nu se cunoșteau exact.  Această incertitudine, cu privire la cantitățile și natura substanțelor depozitate la poligon, precum și starea ecologică din jurul acestui obiect a dictat necesitatea efectuării unui studiu special pentru a clarifica situația.
În urma investigațiilor de teren, s-a constatat că, în general, contaminarea în perimetrul poligonului este concentrată în interiorul celor 14 buncăre în care sunt depozitate pesticidele vechi. Contaminarea în straturile de suprafață are un nivel redus. Totodată, s-a constatat că agentul contaminant nu se dispersează în mediul înconjurător. Nu s-au depistat reziduuri de pesticide în solul din afara poligonului și în apele subterane. Îngrijorător, însă este cantitatea deșeurilor. Estimările arată un volum total de pesticide și sol contaminat de peste 37 mii metri cubi.

masa1Experții au prezentat patru alternative de remediere a locației poligonului:

Alternativa 1: Acoperirea/izolarea poligonului de pesticide de la Cișmichioi;

Alternativa 2: Excavarea pesticidelor și a solului contaminat și eliminarea lor în incinerator;

Alternativa 3: Excavarea pesticidelor înhumate și a solului contaminat cu tratarea deșeurilor la fața locului prin utilizarea metodei de reducere chimică în fază gazoasă și tratarea solului prin biodegradare;

Alternativa 4: Excavarea pesticidelor înhumate și a solului contaminat cu tratarea deșeurilor la fața locului prin utilizarea descompunerea catalitică de bază și tratarea solului prin biodegradare.
Totodată, cea mai eficientă pe termen scurt, potrivit experților este izolarea gropilor de deșeuri și a solului adiacent contaminat, ceea ce va limita utilizarea terenului și va face imposibilă utilizarea suprafeței poligonului în viitor. Costul total al lucrărilor necesare sunt evaluate la valoare totală de circa 1 mln de euro.  
La eveniment au participat reprezentanți ai Ambasadei Republicii Cehe la Chișinău, Agenției Cehe pentru Dezvoltare, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), administrației și serviciilor teritoriale din UTA Găgăuzia, administrației și serviciilor teritoriale din raioanele Vulcănești și Cahul, Primăriei s. Cișmichioi.

Amintim că, Proiectul ”Reducerea riscurilor asociate cu deșeurile periculoase de la poligonul Cișmichioi” se desfășoară în perioada 2016-2017 și este finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare (CzDA).

 

 

 

 

 

Dezvoltarea capacităților instituționale privind controlul pericolelor de accident major cu substanțe periculoase

seveso1În perioada 18-22 septembrie, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în colaborare cu Biroul pentru Accidente Majore al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene a organizat Atelierul de lucru în vederea transpunerii Directivei europene 2012/18/UE (Seveso III) privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase.

Citeşte mai departe...

23 septembrie – Ziua Mondială a Curățeniei

ziua-mondiala-a-curatenieiLa 23 septembrie, în întreaga lume se sărbătorește ”Ziua Mondială a Curățeniei”. Această zi a fost stabilită în 1993 de către Organizația Națiunilor Unite, în parteneriat cu organizația Clean Up the World. Sărbătoarea are scopul de a inspira și de a îndemna comunitățile să curețe, să îmbunătățească și să protejeze mediul, prin realizarea acțiunilor care pot varia de la igienizarea unor zone, plantarea de arbori și arbuști, curățarea spațiilor verzi și a albiei râurilor la proiecte și campanii care vor contribui la conservarea resurselor naturale.

Citeşte mai departe...

Invitație de presă

Reprezentanții mass media sunt invitați să participe la masa rotundă cu genericul ”Reducerea riscurilor legate de depozitul de deșeuri periculoase de la Cișmichioi”, organizată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în parteneriat cu Ambasada Republicii Cehe la Chișinău și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor din Republica Moldova.

Evenimentul va avea loc, luni, 25 septembrie 2017, cu începere de la ora 11.00 la primăria din orașul Vulcănești.

Săptămâna Europeană a Mobilității

EMW 2017Anual, în perioada 16-22 septembrie, se desfășoară Săptămâna Europeană a Mobilității (European Mobility Week), o campanie dedicată mobilității urbane durabile, organizată de Secretariatul european de coordonare cu sprijinul direcţiilor generale pentru Mediu şi Transport al Comisiei Europene.
Săptămâna Mobilităţii Europene reprezintă oportunitatea autorităţilor locale de a introduce şi de a promova măsuri durabile de transport şi de a invita cetăţenii lor să încerce alternative la utilizarea propriilor autovehicule.
Tema anului 2017, “O mobilitate nepoluantă, partajată și inteligentă”, promovează soluțiile de mobilitate partajată și beneficiile utilizării mijloacelor de transport mai puțin poluante.

Citeşte mai departe...

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și-a lansat pagina web

CaptureMinisterul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și-a lansat pagina web

Pe 7 iulie 2017, în Parlament a fost votată noua structură a Guvernului. În acest context, pentru actualul Minister al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM)  a fost creată  pagina web: www.madrm.gov.md. Noua platformă va avea o eficiență sporită, va asigura transparența și va comunica eficient cu toți cei interesați de domeniile gestionate de minister. 

Citeşte mai departe...

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3034281