Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Autorizaţii


Procedurile de eliberare a acordurilor/permiselor pentru import/export plante/animale

Procedura Acord Mediui export animale

Procedura Acord Mediui export plante

Procedura Acord Mediui import animale

Procedura Acord Mediui import plante

Procedura Permis Certificat CITES export import animale

Procedura Permis Certificat CITES export import planteProceduri de eliberare a actelor permisive (autorizații 005,002,notificări de import-export a deșeurilor, proceduri de coordonare a documentației privind evaluarea impactului asupra mediului)

Procedura de acordare a autorizaţiei de gestionare a deșeurilor (Seria005)

Procedura notificării în scris a organelor competente ale ţărilor interesate pentruprimirea acordului în scris (obţinerea autorizaţiei) de însoţire a transportului transfrontier al deşeurilor pînă la începerea transportării.

Procedura de acordare a autorizaţiei pentru importul, exportul şi reexportul substanţelor chimice care distrug stratul de ozon, al echipamentelor şi produselor care conţin astfel de substanţe (Seria 002)

Procedura de coordonare a documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător şi a documentaţiei de proiect
Lista autorizațiilor eliberate de întreprinderile care desfășoară activități  de gestionare a deșeurilor
Lista întreprinderilor, care dispun de autorizaţii pentru desfăşurarea activităţilor de gestionare a deşeurilor

Lista titularilor de Adeverinţă de Înregistrare  

Lista autorizațiilor privind producerea ,import,export,utilizarea,comercializarea,substanților care distrug stratul de ozon,precum și al echipamentilor și produselor ce conțin asemenea substanțe,eliberate agenților economici în anul 2013

Lista autorizațiilor privind producerea, importul, exportul, utilizarea, comercializarea substanţelor care distrug stratul de ozon, precum şi al echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe, eliberate agentilor economici in anul 2012

Direcţia Resurse Naturale şi Biodiversitate a eliberat:

 • Acord de mediu pentru importul plantelor - 77
 • Acord de mediu pentru export plante - 8
 • Autorizaţie pentru colectarea obiectelor regnului vegetal - 7
 • Autorizaţie pentru dobândirea obiectelor regnului animal - 3
 • Acord de mediu pentru importul animalelor - 3
 • Acord de mediu pentru exportul animalelor – 8
 • Autorizaţii de efectuare a pescuitului ştiinţific - 2


Direcţia Prevenirea Poluării şi Managementul Deşeurilor a eliberat:

 • Autorizaţii Seria 005 privind gestionarea deşeurilor  - 5
 • Autorizaţii Seria 002 pentru producerea, importul, exportul şi reexportul substanţelor ce distrug stratul de ozon (SDO), echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe – 17
 • Au fost confirmate 11 acte de notificare privind realizarea importului deşeurilor

Inspectoratul Ecologic de Stat a eliberat:

 • Autorizaţii de folosire specială a apei – 161
 • Autorizaţii de emisii în aerul atmosferic – 893
 • Autorizaţii de tăieri în fondul forestier şi a vegetaţiei din afara fondului forestier - 1836


Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale a eliberat:

 • Perimetre miniere
  • pentru extragerea substanţelor minerale utile solide - 13
  • pentru extragerea apelor subterane - 7
  • pentru folosirea subsolului in scopuri nelegate de extragerea  substanţelor minerale utile - 5
 • Perimetre geologice pentru cercetarea geologica a subsolului - 4
 • Contracte pentru cercetarea geologica a subsolului - 4


Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice:

 • Adeverinţe de Înregistrare pentru activităţile nucleare şi radiologice - 94
 • Avize de Import/Export, furnizare, transfer, construire, transport, tranzitare a materialelor nucleare sau surselor de radiaţii ionizante -87
 • Certificate de Securitate pentru instalaţii (utilaje) cu surse de radiaţii ionizante - 263


Serviciul Piscicol:

 • Certificate de atribuire a cotei anuale pentru pescuitul industrial/comercial - 51
 • Permise de pescuit sportiv şi de amator – 60


Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3034281