MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

Acte normative

Taxele pentru poluarea mediului conform Legii privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998 se transferă la Fondul Ecologic Naţional.

Rechizitele bancare şi conturile bancare a Fondului Ecologic Naţional sunt:

Beneficiar:  Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat
                    MINISTERUL MEDIULUI AL RM
c/f 1006601000071
Cont Bancar: 3359502
Cont trezorerial: 450116103028401
Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat
Codul bancii: TREZMD2X


1. Tratate internaţionale


2. Coduri şi legi

3. Hotărâri ale Parlamentului şi Guvernului 

4. Acte departamentale şi interne