MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

Colaborare interdepartamentală


MINUTA DE SEDINTA a Grupului interministerial de cooirdonare a implementarii Strategiei de allimentare cu apa si sanitatie (2014-2028), aprcbata prin Hotarairea Guvernului nr. 199 din 20.03.2014