Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Cooperare transfrontalieră

ACORD între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării 

PROTOCOLUL şedinţei a 3-a al grupului de experţi din Republica Moldova şi Ucraina pe problemele protecţiei şi folosinţei resurselor vii acvatice în bazinele apelor de frontieră

PROGRAMUL OPERATIONAL COMUN  al Mării Negre 2007-2013

PROGRAMUL OPERATIONAL COMUN ROMÂNIA-UCRAINA-MOLDOVAPROGRAMUL OPERAŢIONAL COMUN  al Mării Negre 2007-2013

Programul Operaţional Comun al Mării Negre 2007-2013 (POC al bazinului Mării Negre) este un program finanţat prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI).

În acest Program participă 10 ţări ca Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Moldova, Federaţia Rusa, Turcia, Ucraina, România şi Grecia. 
Scopul principal al POC al bazinului Mării Negre este de a contribui la „o dezvoltare durabilă în regiunea Bazinul Mării Negre”. 
Cu ajutorul acestui Program, comunităţile din aceasta regiune vor fi încurajate să dezvolte economia locală, soluţioneze problemele legate de mediu şi să promoveze interacţiunea dintre populaţie. 
POC al bazinului Mării Negre are ca bază trei priorităţi şi un component de asistenţă tehnică. Fiecare din cele trei priorităţi este împărţită în acţiuni care sunt prezentate mai jos. 
Prioritatea 1: Susţinerea parteneriatului transfrontier pentru dezvoltarea economica şi socială în baza resurselor comune
Acţiunea 1.1 Consolidare accesului şi conexiunii între regiuni a noilor informaţii, comunicaţii, transport şi comerţ. 
Acţiunea 1.2 Crearea unei reţele de turism pentru promovarea iniţiativei de dezvoltare a turismului comun şi a produselor tradiţionale. 
Acţiunea 1.3 Crearea capacităţii administrative pentru elaborarea şi implementarea politicilor de dezvoltare locală

Prioritatea 2: Repartizare resurselor şi capacităţilor pentru protecţia şi conservarea mediului înconjurător
Acţiunea 2.1 Consolidarea bazelor comune de cunoştinţe şi informaţii care este necesară pentru soluţionarea problemelor legate de protecţia sistemelor fluviale şi maritime. 
Acţiunea 2.2 Promovarea cercetărilor, inovaţiilor şi conştientizarea populaţiei în domeniul protecţiei şi conservării ariilor protejate
Acţiunea 2.3 Promovarea iniţiativei de cooperare cu scopul modernizării tehnologiilor şi managementului deşeurilor solide şi a apelor reziduale

Prioritatea 3: Sprijinul reţelei culturale şi educaţionale pentru stabilirea în regiunea Bazinului unui mediu cultural comun. 
Acţiunea 3.1 Promovarea reţelei culturale şi schimbul de educaţie în regiunea bazinului Mării Negre.  

Asistenţă tehnică
Asistenţa tehnică se va baza pe două acţiuni:
Managementul şi implementare programei
Informarea, promovarea şi generarea activităţilor noi în cadrul proiectului

Pentru informaţii suplimentare cu privire la proiectele eligibile pentru finanţare a uneia din acţiunile enumerate mai sus, vă rugăm să consultaţi http://www.blacksea-cbc.net. La nivel naţional responsabil de coordonarea programului respectiv este Ministerul Economiei şi Comerţului.


PROGRAMUL OPERATIONAL COMUN ROMANIA-UCRAINA-MOLDOVA

Programul Operațional Comun România-Ucraina-Moldova este unul dintre noile instrumente de finanțare ENPI ale Uniunii Europene, care va fi implementat la granițele externe ale Europei lărgite in perioada 2007-2013.

Programul işi propune crearea unei “punți de legătura” intre cele trei state partenere, cu scopul susținerii comunitarilor din zonele de frontiera in găsirea unor soluții comune la  problemele similare  cu care acestea se confrunta.

Prin intermediul acestui program, autoritățile locale si alte organizații din zonele de frontiera vor fi încurajate sa colaboreze in vederea  dezvoltării  economiei locale,  rezolvării anumitor probleme legate de mediul înconjurător si pentru  întărirea pregătirii pentru situații de urgenta. Programul va promova, de asemenea, o mai buna interacțiune intre comunitățile din zonele de granița.

http://www.ro-ua-md.net

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3034281