Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Cartea Roşie


 MG 1391 PCARTEA ROȘIE – o noutate editorială multașteptată
O nouă (a treia) ediție a Cărții Roșii a ieșit de sub tipar. În noua variantă a cărții sunt incluse 208 specii de plante și 219 specii de animale. În ediția dată au apărut 75 de specii de plante, care anterior nu se considerau rare, însă acum se află în pericol de dispariţie. De asemenea, actuala publicaţie are capitole noi, în care sunt incluse specii rare de alge şi ciuperci. 
Menționăm că în prima ediție a cărții apărută în 1976 erau incluse aproximativ 50 specii de plante și animale rare, pe cale de dispariție. În cea de a doua ediție apărută în 2001 au fost incluse 126 de specii de plante şi 116 specii de animale.
Ediția a treia apărută în 2015 este una bilingvă, în română și engleză. Totodată, aceasta este bogată în ilustrații, care arată speciile de plante și animale rare. Editarea volumului a fost posibilă  din sursele Fondului Ecologic.
Cartea Roșie a Republicii Moldova are scopul de a pune la dispoziția cercurilor ştiinţifice, factorilor decizionali de mediu, practicienilor şi a opiniei publice un document de bază pentru studierea profundă a biodiversităţii şi elaborarea acţiunilor în vederea restabilirii şi conservării ei. Portalul ecopresa.md menționează că problema protecţiei florei şi faunei Republicii Moldova este astăzi la scară naţională o chestiune de prim-ordin, întrucât există o tendinţă de reducere sau chiar de dispariţie a mai multor specii de plante şi animale, fapt care o arată și numărul în creștere a speciilor incluse în fiecare ediție a Cărții Roșii.
Totodată, Cartea Roșie urmăreşte nu numai să caracterizeze și să prezinte starea ecologică actuală a speciilor de animale si plante vulnerabile, periclitate şi critic periclitate, dar propune şi acţiunile strict necesare pentru conservarea, reproducerea si valorificarea raţională a acestora. 

Istoric: O data la zece ani, începînd cu anul 2007, va fi editata Cartea Roșie. Decizia aparține Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale (8 mai 2007), care a format în acest sens o comisie naționala de experți în ecologie. În decizie se stipula că în următorii cinci ani, membrii comisiei vor examina situația speciilor de animale și plante rare, a celor aflate pe cale de dispariție și vor elabora proiectul celei de-a treia ediții a Cărții Roșii. În noua ediție vor fi descrise speciile de plante și animale care au reapărut pe teritoriul Republicii Moldova în ultimii ani.
Prima ediție a Cărții Roșii a fost editata in 1976 și include 50 specii de plante și animale rare, pe cale de dispariție. A doua ediție a apărut in 2001 și cuprinde 126 specii de plante si 116 specii de animale pe cale de dispariție de pe teritoriul R. Moldova.
Cadrul legislativ

Legea cu privire la Cartea Roșie a Republicii Moldova nr.325-XVI din 15.12.2005
Hotărârea Guvernului nr. 796 din 7.07.06 cu privire la instituirea Comisiei  Naţionale  a Cărţii Roşii  a Republicii Moldova
Regulamentul cu privire la modul de folosinţă specială  a obiectelor Cărţii  Roşii a Republicii Moldova (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1094  din 22.09.2006 )

La 8 mai se marchează Ziua Mondială a Cărții Roșii.
Cartea RosieProblema protecţiei florei şi faunei Republicii Moldova este astăzi la scară naţională o chestiune de prim-ordin, întrucât există o tendinţă de reducere sau chiar de dispariţie a mai multor specii de plante şi animale.

Scopul acestei lucrări, revăzute şi completate, luându-se în considerare cele mai recente cercetări şi ultimele cerinţe şi realizări în domeniu, în conformitate cu standardele inter-naţionale, este, în primul rând, a pune la dispoziţia cercurilor ştiinţifice, factorilor decizionali de mediu, practicienilor şi a opiniei publice un document de bază pentru studierea profundă a biodiversităţii şi elaborarea acţiunilor în vederea restabilirii şi conservării ei.

Este bine ştiut faptul că activitatea umană are un impact decisiv asupra mediului înconjurător, îndeosebi asupra regnului animal si a celui vegetal Impactul respectiv a luat o amploare deosebită în republică mai ales în ultimii 20-25 de ani. Valorificarea excesivă a terenurilor agricole poluarea resurselor acvatice si a solului, reducerea suprafeţelor cu vegetaţie naturală, inclusiv a celor forestiere, au provocat fragmentarea, limitarea ariilor naturale, agravarea condiţiilor de viața, limitarea ariei de răspândire a multor specii de plante si animale si, drept consecinţă, reducerea numărului lor si chiar dispariţia unora dintre acestea

Comparând numărul actual al speciilor de animale si plante vulnerabile, periclitate si critic periclitate cu cel de acum 15-20 de ani, putem ajunge cu facilitate la concluzia că starea ecologică a multora a devenit critică. Dacă prima ediţie a Cărţii Roşii includea 29specii de animale si 26 specii de plante, apoi ediţia de fată cuprinde 126 specii de plante si 116 de animale Situaţia respectivă reprezintă un semnal alarmant si demonstrează necesitatea întreprinderii unor acţiuni urgente si eficiente în scopul conservării, protejării si restabilirii ecosistemelor si, în special a speciilor de plante si animale rare ameninţate cu dispariţia sau pe cale de dispariţie

Soluţionarea urgentă a acestor probleme de primă necesitate este stipulată în documentele Conferinţei ONU de la Rio de Janeiro (AGENDA XXI 1992), în Convenţiile si Acordurile internaţionale, în Legea Republicii Moldova privind protecţia mediului înconjurător (1993) Legea privind regnul animal (1995), în Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat(1998) etc. În baza celor menţionate mai sus Cartea Roșie a Republicii Moldova urmăreşte nu numai să caracterizeze si să prezinte starea ecologică actuală a speciilor de animale si plante vulnerabile, periclitate şi critic periclitate, dar propune şi acţiunile strict necesare pentru conservarea, reproducerea si valorificarea raţională a acestora

Cadrul legislativ

Legea cu privire la Cartea Roșie a Republicii Moldova nr.325-XVI din 15.12.2005

Hotărârea Guvernului nr. 796 din 7.07.06 cu privire la instituirea Comisiei  Naţionale  a Cărţii Roşii  a Republicii Moldova

Regulamentul cu privire la modul de folosinţă specială  a obiectelor Cărţii  Roşii a Republicii Moldova (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1094  din 22.09.2006 )

Ediţiile Cărţii Roşii I, II, III

Ediţia I a Cărţii Roşii, 1976

Lista speciilor de animale si plante Ediţia II

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3042765