MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

Rapoartele subdiviziunilor Ministerului Mediului


Proectul "Generarea Biogazului din dejecții animaliere de graid - Proect Pilot" Managment latter

Proectul "Generarea Biogazului din dejecții animaliere de graid - Proect Pilot" Raport audit final ROM

Proectul "Generarea Biogazului din dejecții animaliere de grajd - Proect Pilot" Raport audit final ENG

Proiectul "Generarea Biogazului din dejecții animaliere de grajd - Proect Pilot "Raport audit 2013

Proiectul “Generarea Biogazului din dejecții animaliere de grajd – Proect Pilot "Raport audit 2012 


Rapoartele Aparatului Central


Rapoartele Istituţiilor subordonate