MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

Contacte 

PRENUMELE, NUMELE

FUNCŢIA

TELEFON

E-mail


MINISTRU 20-45-07


Cojocaru
Ana-Maria
Anticamera 20-45-07
fax:22-68-58 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ion Apostol Viceministru

20-45-07 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Viceministru

20-45-07

Inga Podoroghin Secretar de Stat 20-45-03 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Consilierul ministrului

20-45-01

DIRECŢIA ANALIZĂ, MONITORIZARE ŞI EVALUARE A POLITICILOR

Maria Nagornîi

Şef direcţie

20-45-20

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Secția politică de mediu, monitorizare și planificare strategică

Raisa Leon

Şef-adjunct, şef secție

20-45-21

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Veronica Lopotenco

Consultant principal
20-45-21

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Felicia Rotaru

Consultant superior

20-45-29

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Consultant superior 20-45-05


Cristina Solomon
Consultant

20-45-05


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Secția relații externe și integrare europeană

Viorica Staver  Şef secție

20-45-05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Munteanu Gheorghe Consultant superior


20-45-19Dumitru Gorelco Consultant
20-45-05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Raducan
Mihai
Consultant

20-45-39

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
DIRECŢIA RESURSE NATURALE ŞI BIODIVERSITATE

Veronica Josu

Şef direcţie

20-45-35

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .md

Andrei Ursache

Şef-adjunct direcție

20-45-13

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secția resurse de apă, sol, subsolŞef secție

20-45-13Andrei Șerșenevschii Consultant principal

20-45-28

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Galina Norocea

Consultant superior

20-45-13

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Specialist principal

20-45-28Secția arii protejate, biodiversitate și biosecuritate

Vitalie Grimalschi

Şef secție

20-45-37

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lilia Eladii

Consultant principal

20-45-37

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Olga Ceban Consultant

20-45-35

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dumitru Sobolev Consultant
 
20-45-28 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
DIRECŢIA PREVENIREA POLUĂRII ȘI MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Svetlana Bolocan Şef direcţie

20-45-25 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secția prevenirea poluării

Silvia Nicolaescu Şef-adjunct, șef secție
20-45-26
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Liudmila Marduhaeva

Consultant principal

20-45-26

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Maria Borș

Consultant superior

20-45-26

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specialist principal

20-45-06Secția managementul deșeurilor și substanțelor chimice

Nadejda Chilaru

Şef secție

20-45-12

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Carolina Banaru

Consultant principal 20-45-24


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Alexandru Paraniuc Consultant

20-45-12  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Consultant

 20-45-24
DIRECȚIA MANAGEMENTUL APELOR

Serafima Tronza

Şef direcţie

20-45-30

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
Şef-adjunct direcție  20-45-30
Victoria Gratii

Consultant superior 20-45-38 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ion Lică

Consultant principal

20-45-10

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Ana Sîrbu Consultant
 
20-45-38 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Cojocaru
Ana-Maria
Consultant

20-45-38

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Popa Stella

Consultant

20-45-07DIRECŢIA FINANŢE ŞI EVIDENŢĂ CONTABILĂ

Mariana Covic

Şef direcţie

20-45-31

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Maria Malic
 
Şef-adjunct direcție 20-45-36 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tatiana Chiriac
 
Consultant principal 20-45-17  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lidia Morari

Consultant superior

20-45-14

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nicoleta Gheorghiţă

Specialist principal

20-45-36

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dorogan Tatiana Economist principal  20-45-32 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Serviciul evidență și control al Fondului Ecologic Naţional

Elena Creangă

Șef serviciu

20-45-18

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jurist consult

20-45-15

Sergiciu Cumpanici

Inginer-constructor

20-45-39

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Inginer-constructor

20-45-39


Contabil  20-45-15
Galina Andronic Specialist principal 20-45-15 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
SECȚIA JURIDICA

Adrian Panciuc

Șef secție

20-45-08

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Victor Gălușcă Consultant

20-45-08

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Carolina Eremei Consultant
20-45-08 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Cristina Arseni Specialist principal 20-45-08 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
SERVICIUL e-TRANSFORMARE
Mihail Gonța  Șef serviciu 20-45-33 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 Rodica Golban consultant 20-45-33 rodica.golban@mediu.gov.md
SERVICIUL RESURSE UMANE

Alexandru Rudi

Sef Serviciu

20-45-16

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Petru Chirilă consultant 20-45-11 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                                                       SERVICIUL AUDIT INTERN

Ionel Sîrghii Auditor intern

20-45-19 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
SERVICIUL RELAȚII PUBLICE ȘI INFORMATIE DE MEDIU

 Mihaela Bitca Consultant superior

20-45-33

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Maia Guțu

Specialist principal

20-45-33

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SERVICIUL SECRETARIAT

Secretar administrativ superior 20-45-09
Larisa Simeniţchi

Secretar administrativ
(Cancelaria)
20-45-09

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Secretar administrativMinisterul Mediului al Republicii Moldova

str. Constantin Tanase 9, mun. Chișinău

MD-2005, Republica Moldova

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.