Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Agenţia Pentru Geologie şi Resurse Minerale

mun. Chisinau, str. Mitropolit Dosoftei, 156
MD-2004, Republica Moldova

Web:  http://agrm.gov.md
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: (373 22) 75-18-10, 75-06-56
Fax: (373 22) 75-08-63

Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale a Republicii Moldova "AGRM" este subordonată Ministerului Mediului şi are atribuţii de reglementare şi coordonare a studierii, protecţiei şi folosirii raţionale a subsolului şi de dezvoltare a bazei materiei prime minerale a Moldovei.
În activitatea sa Agenţia se conduce de Constituţia şi legile Republicii Moldova,  hotărârile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărârile şi dispoziţiile Guvernului, ordinele şi dispoziţiile ministrului ecologiei şi resurselor naturale.

Domeniul de  activitate a Agenţiei este organizarea lucrărilor de dezvoltare a bazei materiei prime minerale, studierea geologică a subsolului, coordonarea atribuirii, în modul stabilit, a dreptului de folosire a subsolului, ţinerea Fondului republican de informaţii geologice şi a balanţei rezervelor de substanţe minerale utile, controlul departamental asupra protecţiei şi folosirii raţionale a subsolului.

Sarcinile principale ale Agenţiei sunt:
 1. reglementarea de stat în domeniul studierii şi folosirii subsolului;
 2. elaborarea  propunerilor privind utilizarea investiţiilor de stat şi a altor investiţii pentru dezvoltarea bazei materiei prime minerale;
 3. controlul departamental asupra respectării cerinţelor standardelor,  normelor şi regulamentelor privind studierea  subsolului, regulilor de ţinere a evidenţei de stat şi a dărilor de seamă;
 4. coordonarea atribuirii, în modul stabilit, a dreptului de folosire a subsolului;
 5. ţinerea evidenţei de stat şi înregistrarea de stat a lucrărilor privind studierea geologică a subsolului, evidenţa sectoarelor subsolului  repartizate  pentru extragerea substanţelor minerale utile, precum şi folosirea lor în alte scopuri decât extragerea substanţelor minerale utile;
 6. crearea sistemului informaţional unic de utilizare a subsolului;
 7. organizarea  expertizei rezervelor de substanţe minerale utile, a caracteristicilor lor economice şi a informaţiei geologice privind subsolul;
 8. elaborarea propunerilor, în comun cu ministerele şi departamentele interesate, privind dezvoltarea bazei materiei prime minerale a economiei naţionale şi menţinerea relaţiilor  internaţionale în domeniul studierii geologice şi utilizării subsolului;
 9. întocmirea Planului lucrărilor de prospecţiuni geologice pe obiecte, executate din contul mijloacelor bugetului de stat, şi prezentarea lui spre aprobare Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale.

În corespundere cu sarcinile de bază, Agenţia:
 • realizează reglementarea de stat în domeniul studierii şi folosirii subsolurilor;
 • execută lucrări geologo-geofizice regionale şi ridicarea geologică;
 • explorează zăcămintele de materiale de construcţii şi materie primă minerală nemetaliferică;
 • execută cercetarea şi explorarea apelor subterane potabile şi minerale;
 • realizează cercetări geoecologice;
 • duce monitoringul apelor subterane şi monitoringul proceselor geologice periculoase;
 • asigură controlul de stat asupra protecţiei apelor subterane de poluare şi secătuire;
 • întocmeşte bilanţul de stat al rezervelor de substanţe minerale utile;
 • asigură ordinea  primirii, păstrării şi folosirii centralizate a materialelor referitoare la studierea subsolurilor;
 • execută în condiţii de contract explorarea zăcămintelor de substanţe minerale utile solide şi ape minerale, proiectarea şi forarea sondelor arteziene;
 • realizează colaborare internaţională în domeniul studierii geologice şi folosirii subsolului.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3042593