Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Întrebări şi Răspunsuri


Adresează o întrebareNumele şi Prenumele: Papana Adriana
Comentariu: taxa ecologica
Buna ziua suntem firma de producere semifabricate textile, încăperea in care lucram este arendata. NU folosim apa in scopuri industriale, nu folosim gaz sau alte resurse naturale in scopuri de producere(avem un cazan de gaz care nu este industrial, si se folosește pentru încălzirea secției iarna), si nu lucram cu nici o substanța care este dăunatoare mediului înconjurător. Suntem noi obligați sa achitam taxa pentru poluarea mediului si sa prezentam darea de seama? Mulțumesc anticipat

Răspuns:
Activitatea de producere semifabricate textile cade sub incidenţa Legii nr.1540-XIII din 25.02.98 privind plata pentru poluarea mediului (Legea nr.1540-XIII din 25.02.98). Astfel, articolul 2 al Legii nr.1540-XIII din 25.02.98, prevede expres: „(1) Subiecţii prezentei legi sînt persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, şi persoanele fizice, denumite în continuare beneficiari de resurse naturale, care desfăşoară activitate economică generatoare de poluanţi. (2) Obiectul prezentei legi îl constituie relaţiile care apar în legătură cu emisiile (deversările) de poluanţi în mediu şi depozitarea deşeurilor de producţie”. Potrivit articolului 14 al Legii sus menţionate: „Plătitorul varsă plata pentru poluarea mediului pe conturile speciale ale agenţiilor (inspecţiilor) ecologice ale autorităţii centrale de specialitate trimestrial, până la data de20 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, în baza calculelor efectuate de plătitor. Calculele se coordonează cu agenţiile (inspecţiile) ecologice şi se perfectează conform formei stabilite de autoritatea centrală de specialitate”. Mărimea plăţii se calculează în baza „Instrucţiunii privind calculul plăţii pentru poluarea mediului în Republica Moldova” din 17.04.2000 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.112-114/322 din 05.09.2000. Potrivit articolului 15 al Legii nr.1540-XIII din 25.02.98, articolului 143 din Codul contravenţional nr.218-XVI din 24.10.08 „Neefectuarea plăţii pentru poluarea mediului, nevărsarea ei în volum deplin şi în termen în conturile fondurilor ecologice, se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere”.


Numele şi Prenumele:
 Ion Ogor
Comentariu: Expertiza ecologică a proiectului
Cât costă "Expertiza ecologica a proiectului" si de care act normativ este stipulata legalitatea si marimea perceperii acestei taxe, precum si taxei pentru avizarea ecolocica a certificatului de urbanism?
Raspuns: 
Legalitatea perceperii taxei pentru expertiza ecologică, cu excepţia documentaţiei de proiect (DP) pentru obiectele finanţate din bugetul de stat, este stipulată în Legea nr.851-XIII din 29.05.1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător, art.18 alineatele (7, 8) Costul expertizei ecologice de stat este tariful în lei, care se stabileşte conform „Regulamentului cu privire la plata pentru efectuarea expertizei ecologice de stat a documentaţiei de proiect”, aprobat de Ministrul Mediului şi Amenajării Teritoriului, coordonat cu Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei şi Reformelor, înregistrat de Ministerul Justiţiei, M.O. 112-114/320 din 05.09.00. Tariful în lei pentru avizarea ecologică a Certificatului de Urbanism, se stabileşte conform „Regulamentului cu privire la mijloacele speciale băneşti obţinute de la prestarea serviciilor contra plată”, aprobat de Ministrul Mediului Amenajării Teritoriului, coordonat cu Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei şi Reformelor, înregistrat de Ministerul Justiţiei, M.O. 112-114/320 din 05.09.00, anexa 2, pct.3. Tariful în lei pentru avizarea ecologică a Certificatului de Urbanism, potrivit Legii nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, art.4 alineatele (2, 4, 7), art.9, începînd cu 15.04.2012 nu se va mai percepe. Regulamentele menţionate sunt incluse în „Lista actelor normative emise de Guvern, de organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi de alte autorităţi administrative centrale care se includ în Registrul actelor oficiale de reglementare a activităţii de întreprinzător”, anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1030 din 3 octombrie 2005.Numele şi Prenumele: Constanţa 
Comentariu: fărădelege
Autosesizati-va -faradelege la Primaria Bacioi!Primarul V.Salari vinde in stinga si in dreapta cernoziom.Se ia din padure de linga traseul Chisinau-Rezeni.Este o gunoiste neautorizata si afecteaza mult populatia din c.Bacioi.La alegeri a promis ca o v-a lichida,dar Primarul si mai mult o extinde.A pus si un supraveghetor,care ia bani de la masinile straine si le da voie sa descarce gunoiul.O sa fie o epidemie,oameni buni,la Bacioi.Va rog sa luati masuri si cu malurile riului Isnovat,care tot sau transformat in gunoiste si nimic nu se face in acest domeniu.SOS,stimati guvernanti.
Raspuns:
Inspectoratul Ecologic de Stat (IES), în prezenţa dlui Toderaşcu Vasile, viceprimarul comunei Băcioi, mun. Chişinău, a examinat în teren mesajul parvenit pe pagina oficială a ministerului, referitor la comercializarea de către administraţia publică locală a solului fertil şi stocarea deşeurilor menajere solide în locuri neautorizate. În rezultatul controlului efectuat la data de 18.11.2011 s-a constatat că, faptele expuse în mesaj nu s-au adeverit. Terenul de lîngă traseul Chişinău – Cimişlia, cu suprafaţa de 10,0 ha, fondul de rezervă a primăriei com. Băcioi, este prelucrat (arat), lipsit de deşeuri menajere solide şi de altă provenienţă. Extrageri şi comercializări ilicite ale solului fertil au fost depistate de către IES la finele anului 2010. Persoanelor vinovate de încălcarea legislaţiei ecologice, cetăţenilor S. Raducan şi O. Bistrea le-au fost încheiate procese – verbale cu privire la contravenţii în temeiul art.120 Cod contravenţional al RM. Prin decizia primăriei com. Băcioi nr.8/13 din 18.12.2010, administraţia publică locală a decis ca lotul de pământ menţionat să fie prelucrat (afânat) şi împădurit cu scopul implementării proiectului „Program de susţinere a comunităţii pentru managementul durabil şi integrat al pădurilor”, elaborat de către Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS). Cît priveşte starea depozitului de deşeuri menajere solide din com. Băcioi, amplasat în extravilanul localităţii, în partea de sud-est, menţionăm că, depozitul este îngrijit şi întreţinut de către administraţia publică locală în stare satisfăcătoare. V. Popovici 22 69 27Numele şi Prenumele:
 Cotiujanu Victoria
Comentariu: Scrisoare de mulţumire
Aduc mari mulţumiri către Ministerul Mediului pentru acceptarea plîngerii mele şi că au fost luate masuri şi am fost informată de dl Cebanu, şef al Inspecţiei Ecologice Teleneşti. Vă informez că au fost luate măsuri de strîngere/colectare a gunoiului din gradină. Mă adresez, cu mulţumire, către colaboratorii acestei organizaţii, să fie şi mai departe cu Binecuvîntare de a ocroti Natura, viaţa omului şi mediul ce ne înconjoară. Cu multă stimă, din partea mea şi a membrilor de familie. Vă aducem laudă, caci din 2008 cerem să fie luate măsuri de către primărie şi serviciile ecologice şi nu sau luat. Suntem foarte bucuroşi şi mulţumitori. 
Raspuns:Numele şi Prenumele:
 Daniela
Comentariu: surse de energie alternativa
Comunicatimi Va rog unde si cum pot gasi o organizatie finantatoare pentru a depune un proiect "surse de energie alternativa, baterii solare pentru incalzirea apei" As fi foarte recunoscatoare daca m-ati informa referitor la aceasta. Avem proiectul tehnic finisat, merge vorba de Primaria unei localitati din raionul Hincesti. Va multumesc anticipat si speram la un raspuns pozitv din patrea Dvs
Raspuns: Stimata dna/domn, In RM rolul lider de promovare a politicii in domeniul eficientei energetice si energiei regenerabile il are MInisterul Economiei, prin Directia gazificare si eficienta energetica care romovează politica de stat în domeniul gazificării, eficienţei energetice şi energiei regenerabile. Tot aceasta directie are in subordine Agentia privind eficienta energetica creata in 12.2010 (vezi anexa) care are un Fond pentru eficienta eneregetica. Tot aceasta structura detine toata informatia privind fondurile externe si nationale care ar putea sustine proiectul dvs. Intrucit MM \"asigură promovarea tehnologiilor energoeficiente şi nepoluante\" puteti inainta proiectul dvs si la Fondul Ecologic National. Totodata v-as sugera sa aplicati la: - programul Demo-Environment al SIDA, gasiti informatie aditionala aici: http://international.asm.md/proiecte-si-granturi/programul-de-granturi-demoenvironment.html, aplicant poate fi si APL - pogramul ORIO al Guvernului Olandei, http://www.evd.nl/zoeken/showbouwsteen.asp?bstnum=248529 , aplicant poate fi numai Guvernul. In acest caz inantati propunerea dvs. prin intermediul Cancelariei de stat + PNUD are Programul Granturilro MIci, o puteti contacta pe This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Numele şi Prenumele: Russu Anastasia
Comentariu: Reciclarea hirtiei in RM
Bine te-am gasit Draga Redactie. Stim cu totii ca hirtia ete cel mai intilit deseu in intreaga lume si ca pentru producerea ei sunt jertfiti milione de copaci. Nu-i asa? Dar mai stim cu totii ca aceasta pote fi reciclata si nu doar o singura data! Unde se pot adresa cetatenii obisnuiti/intreprinderile care doresc sa predea maculatura? Va rog frumos sa ma ajutati sa gasesc un raspuns la aceasta intrebare.
Raspuns:
Referitor la predarea maculaturii Va indemnam sa o faceti la punctele de colectare a maculaturii din localitatea Dvs (Ministerul nu dispune de o lista a acestor puncte de colectare). Ceia ce tine de prelucrarea ei, Va prezentam o lista a intreprinderilor care au autorizatie pentru desfasurarea activitatilor de gestionare a deseurilor, inclusiv celor din hirtie(LISTA întreprinderilor, care dispun de autorizaţii pentru desfăşurarea activităţilor de gestionare a deşeurilor)Numele şi Prenumele: mariana toporet
Comentariu: intrebare
spunetimi va rog, unde pot gasi la dumnevoatra ghidul de elaborare a unui proiect. cu rugaminte sa fie in limba romana, asa cum am vazut ca sunt numai in limba rusa... va multumesc anticipa. Mariana
Raspuns:
Referitor la Ghidul ce contine informatia referitoare la elaborarea proiectelor, Dvs puteti gasi aceasta informatie chiar pe pagina WEB oficiala a Ministerului Mediului (Fondul Ecologic Naţional)Numele şi Prenumele: Basic
Comentariu: acumulatoare auto uzate
Buna ziua, spuneti Va rog, unde trebuie de aruncat acumulatorul auto uzat, de ce organizatiile, care vind sau instaleaza acumulatoarele nu primesc pe schimb aparate uzate, doar ele contin multe substante toxice, care poluiaza mediul, dar si materiale scumpe, care pot fi refolosite
Raspuns: În republică, la moment, cu acumularea acumulatoarelor uzate se ocupă următorii agenţi economici şi persoane fizice: - S.A. „Metalferos”, mun. Chişinău, str. Iablokin 5/1, persoana de contact - Dumitru Hudiacov, mob. 069312973, sau s.Ghidighici, str. Mateevici 2; - S.R.L. „Romir”, mun. Chişinău, str. Titulescu 14, persoana de contact – Alexandru Domşinschi – director comercial, tel 53-89-64; - S.A. „Metalferos”, filiala Rîşcani, or. Rîşcani, str. Comarova 26, persoana de contact Maria, mob. 069137898; - persoană fizică – Iurii Golovatiuc, or. Briceni, str. S.Lazo 15, tel (247) 2-28-37. Referitor la problema ce ţine de schimbarea acumulatoarelor uzate pe altele noi, acest proces nu se practică în ţară. Întreprinderea S.R.L. „Romir” poate efectua un atare schimb numai cu plată. Pentru soluţionarea problemei, pe parcursul anului 2010, se va crea bază legislativ – normativă, care ar permite gestionarea deşeurilor din acumulatoare conform prevederilor standardelor europene.
Numele şi Prenumele: Egor
Comentariu: Spalatorie auto
Buna ziua, eu doresc sa deschid o spalatorie auto in Chisinau si am auzit ca apa folosita in procesul de spalare nu poate fi scursa in canalizarea orasului si ca este nevoie de statii de epurare a apei. Nicaeri nu pot gasi informatie concret in privinta acestei probleme, ajutatima va rog, spunetimi despre ce e vorba sau macar dadetimi un indiciu unde se poate de gasit informatia..., Va multumesc anticipat.
Raspuns: Cu privire la cerinţele prevăzute de actele legislative şi normative în vigoare referitor la deschiderea unei spălătorii auto Inspectoratul Ecologic de Stat vă comunică următoarele. Conform prevederilor art. 47 lit. b) din Legea nr. 1515-XII din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător şi art. 37 din Codul Apelor nr. 1532-XI din 22.06.1993 agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, care folosesc resursele acvatice şi care evacuează ape uzate sînt obligaţi să asigure preepurarea apelor reziduale la nivelul standardelor stabilite înainte de deversarea lor în reţeaua de canalizare a localităţii. Acumularea apelor reziduale în orice rezervoare este admisă numai cu acordul comun al autorităţilor administraţiei publice locale, al autorităţilor de mediu şi serviciului sanitar epidemiologic. Totodată vă informăm că conform prevederilor art.6 din Legea nr. 851-XIII din 29.05.1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător şi art. 23; 24 din Legea nr. 1515-XII din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător obiectele şi activităţile economice preconizate, care influenţează sau pot influenţa asupra stării mediului înconjurător şi/sau prevăd folosirea resurselor naturale, indiferent de destinaţie, amplasare, tipul de proprietate şi subordonarea acestor obiecte (în cazul dat spălătoria auto) pot fi realizate numai în baza documentaţiei de proiect, elaborată conform normativelor în vigoare, în care vor fi incluse soluţiile de evacuare şi epurare a apelor uzate. Sarcina tehnică pentru elaborarea proiectului de execuţie poate fi executată de orice instituţie de proiectare autorizată în modul stabilit. Decizia privind condiţiile de evacuare şi epurare a apelor uzate de la obiectivele în cauză poate fi luată numai în baza proiectului avizat pozitiv de Expertiza Ecologică de Stat în ordinea stabilită. Este necesar să vă comunicăm că, potrivit Regulamentului cu privire la modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1451 din 24. 12. 2007, la etapa preliminară celei de proiectare, este necesar să coordonaţi cu autorităţile publice locale şi serviciile municipale interesate, inclusiv Agenţia Ecologică Chişinău locul amplasării obiectivului, suprafaţa terenului, denumirea şi caracteristica obiectivului. Numai avizele pozitive ale comisiei autorităţilor publice locale poate servi temei pentru iniţierea procedurii de proiectare a obiectivului solicitat.
Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3042548