Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Colaborarea Ministerului Mediului cu ONG-urile de mediu

În realizarea politicii şi strategiilor statului în domeniul protecţiei mediului, ministerul colaborează cu organizaţiile neguvernamentale, iar prin intermediul lor - cu societatea civilă. Actualmente în Republica Moldova sunt înregistrate peste 400 de asemenea asociaţii de mediu. Principiile de colaborare a ministerului cu organizaţiile neguvernamentale sunt stipulate într-un memorandum, iniţiat şi semnat în 1996 şi actualizat în anul 2003, în scopul corelării şi coordonării activităţilor, concretizării relaţiilor dintre părţi şi stabilirii unor anumite obligaţiuni reciproce.

După ratificarea la 7 aprilie 1999 de către Republica Moldova a Convenţiei Aarhus privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor de mediu şi adoptarea în anul 2000 a Legii privind accesul la informaţie, eficienţa colaborării autorităţii centrale de mediu cu societatea civilă a sporit simţitor.

Actualmente ONG-urile sunt reprezentate în consiliile de administrare ale Fondului Ecologic Naţional şi fondurilor ecologice locale, în grupurile de lucru pentru implementarea convenţiilor internaţionale şi regionale de mediu, la care Republica Moldova este parte, în delegaţiile oficiale ale ţării la forurile internaţionale de mediu.

Asociaţiile de mediu dispun anual de surse financiare din Fondul Ecologic Naţional şi fondurile locale pentru realizarea proiectelor de redresare şi monitorizare a stării mediului, informare a populaţiei privind calitatea şi starea factorilor de mediu, instruire şi educaţie ecologică.


Baza de date a ONG

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3042634