MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

Audieri publice în scopul examinării actelor normative privind fondarea, subordonarea şi funcţionarea Parcului Naţional Orhei

Parcul National orheiLa 16 februarie 2012 au avut loc audieri publice cu reprezentanţii ministerelor, organizaţiilor şi instituţiilor interesate, asupra examinării Proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului privind fondarea Parcului Național Orhei și a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii  nr. 1538 – XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat şi a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii  nr. 1538 – XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat.
Şedinţa a fost prezidată de către viceministrul mediului, dl Lazăr Chirică.
În cadrul şedinţei s-a stabilit necesitatea modificării cadrului legal existent pentru crearea ariei protejate – parc naţional  şi a cadrului legal necesar pentru funcţionarea  Parcului Naţional Orhei. Astfel, pentru fondarea şi subordonarea Parcului Naţional Orhei, a fost necesar de elaborat cadrul legal cu modificările necesare, iar pentru funcţionarea acestuia, în Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat nr. 1538 din 25.02.1998, este necesară stabilirea cadrului legal de aprobare a Regulamentului de funcţionare a parcului naţional şi rezervaţiei biosferei de către Guvern.
S-a stabilit că setul de documente elaborat de către Ministerul Mediului va fi expediat tuturor ministerelor şi organizaţiilor de resort pentru avizare.