Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Seminar de instruire „Integrarea Biodiversității și a Serviciilor Ecosistemice în Republica Moldova”

IMG 962811Luni, 27 februarie, la Chișinău și-a început lucrările Seminarul de instruire „Integrarea Biodiversității și a Serviciilor Ecosistemice în Republica Moldova", organizat de către Ministerul Mediului în parteneriat cu UNEP și organizația internațională ”GRID – Geneva”. Obiectivul seminarului de instruire constă în îmbunătățirea capacităților de integrare a biodiversității și serviciilor ecosistemice în politicile și strategiile naționale.
Agenda întrunirii include discutarea problemelor privind protecția ecosistemelor naturale, crearea unui sistem de evidență și monitoring a datelor cadastrale în domeniul biodiversității, ariilor naturale protejate și din domeniul forestier.
IMG 962722Lucrările seminarului au fost deschise de către viceministrul mediului Victor Morgoci și coordonatorul programelor pentru statele din Europa Centrală și de Est din cadrul UNEP Therry Lucas.
Politica Republicii Moldova în domeniul protecției mediului și gestionării durabile a resurselor naturale este determinată de necesitatea realizării obiectivelor Conferinței pentru Dezvoltare Durabilă de la Rio de Janeiro “Viitorul pe care îl dorim”, Declarației Miniștrilor de Mediu de la Astana; Declarației de la Stockholm privind mediul uman, precum și prevederilor tratatelor internaționale și acordurilor bilaterale semnate de către RM. Realizarea obiectivelor ce țin de domeniul protecției mediului reprezintă  o provocare pentru Republica Moldova, a subliniat în luarea sa de cuvânt viceministrul mediului V.Morgoci.  În ultimul deceniu, statul nostru a realizat progrese semnificative în guvernarea mediului și resurselor naturale, progresele înregistrate fiind condiționate de elaborarea cadrului de politici de mediu, care reflectă obiective și direcții de acțiune în diferite domenii, cum ar fi prevenirea poluării, conservarea biodiversității, gestionarea apelor, resurselor de sol, deșertificarea, silvicultura ş.a. IMG 962633Protecția ecosistemelor naturale este o prioritate a Ministerului Mediului, în special în ceea ce privește recuperarea prejudiciului cauzat pădurilor și bazinelor hidrografice, prin valorificarea pierderilor ecologice și economice de la degradarea și managementul neadecvat al ecosistemelor forestiere și acvatice.
Rezultate semnificative în realizarea prevederilor din cadrul acordurilor bilaterale, tratatelor regionale și internaționale, pot fi obținute doar în cadrul unui parteneriat comun între state, în baza principiilor de dezvoltare durabilă și dezvoltarea unui mediu curat în Europa.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3016507