MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

Studiul de Fezabilitate pentru extinderea apeductului Chișinău-Strășeni-Călărași a fost prezentat spre aprobare

KIT 3425Marți, 28 februarie 2017, în incinta SA „Apă-Canal Chișinău” s-a desfășurat Atelierul final în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova centrală”, care a avut drept scop prezentarea proiectului Studiului de Fezabilitate de extindere a apeductului Chișinău-Strășeni-Călărași, elaborat de Consultantul proiectului CES/BDO/INFRAWATER/ BONCOM.
Proiectul este finanțat de Banca de Dezvoltare a Germaniei (KfW) și constituie o primă etapă a procesului de planificare și construcție a infrastructurii de alimentare cu apă în regiunea dată.
Evenimentul a fost prezidat de către dl Igor Talmazan, Viceministru al Mediului, care a subliniat importanța acestui proiect, ce va asigura unificarea sistemelor de alimentare cu apă ale mun. Chișinău, or. Strășeni și or. Călărași, cu conectarea treptată a localităților rurale din cele două raioane.  Constituind un element strategic de infrastructură, în contextul regionalizării serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, proiectul va asigura accesul populației din raioanele Strășeni și Călărași la apă potabilă conform normelor sanitare, creșterea calității serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din localitățile vizate.
KIT 3468La eveniment au participat reprezentanții autorităților locale implicate în proiect, reprezentanții Băncii Germane de Dezvoltare (KfW), reprezentanții BERD,  reprezentanții autorităților centrale de resort ș.a.
Proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova centrală” a fost inițiat în februarie 2013 prin semnarea Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Mediului, Primăria mun. Chișinău, Consiliul Raional Strășeni, Primăria or. Strășeni, Consiliul Raional Călărași și Primăria or. Călărași.
În septembrie 2014, Ministrul Mediului a semnat cu reprezentanții Corporației Financiare din Germania KfW un Memorandum de Înțelegere cu privire la extinderea apeductului centralizat Chișinău-Strășeni-Călărași. Documentul determină sarcinile părților implicate și trasează pașii ce urmează a fi realizați în vederea implementării acestui proiect, care a fost identificat drept unul prioritar în Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014-2018). Totodată, Guvernul Republicii Moldova și al Republicii Federale Germania a identificat proiectul ca prioritate a cooperării bilaterale, în timpul negocierilor moldo-germane care s-au desfășurat în iunie 2014, la Chișinău.
După aprobarea Studiului de fezabilitate pentru extinderea apeductului Chișinău-Strășeni-Călărași, urmează etapa de proiectare și construcția propriu-zisă a rețelelor spre localitățile din raioanele menționate.