MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

Ședința Consiliului sectorial de coordonare a asistenței externe „Mediu, aprovizionare cu apă și sanitație”

IMG 9656666Pe  data de 3 martie 2017, în incinta Ministerului Mediului, a avut loc ședința ordinară a Consiliului sectorial de coordonare a asistenței externe „Mediu, aprovizionare cu apă și sanitație”.
Evenimentul este organizat de către Ministerul Mediului, în calitate de Coordonator al asistenței externe în sectorul „Mediu, aprovizionare cu apă și sanitație”, în comun cu Biroul Elvețian pentru Dezvoltare, în calitate de ”partener lider pentru dezvoltare” în sector.
IMG 965999Întrunirea a avut drept scop informarea autorităților naționale și a comunității donatorilor despre activitățile curente în domeniul mediului, aprovizionării cu apă și sanitație, inclusiv elaborarea Planului de Alimentare cu Apă și Sanitație (PAAS) pentru întreg teritoriul Republici Moldova, precum și prezentarea progreselor înregistrate în implementarea prevederilor Acordului de Asociere și planurile pentru viitor. O atenție deosebită a fost acordată prezentării informației privind crearea sistemului de management integrat al deșeurilor în zona de management nr. 1 din Regiune de Dezvoltare Sud.
IMG 965333La deschiderea reuniunii dl Valeriu Munteanu, ministru al mediului, a mulțumit partenerilor de dezvoltare pentru interesul manifestat și suportul continuu oferit în domeniul protecției mediului în Republica Moldova, și a făcut o trecere în revistă a principalelor realizări înregistrate de la ultima ședință a Consiliului Sectorial, inclusiv publicarea la data de 23 decembrie 2016 în Monitorul Oficial a Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, lansarea procedurii de ratificare a Acordului de la Paris privind schimbările climatice, aprobarea în prima lectură a proiectului legii privind evaluarea strategică de mediu, aprobarea proiectului legii privind substanțele chimice și a proiectului legii privind organismele modificate genetic.
Dna Simone Giger, Directorul rezident al Biroului de Cooperare al Elveţiei, a menționat optimismul donatorilor în ceea ce privește progresul înregistrat în domeniul managementului apelor și a subliniat importanța cooperării și coordonării atât la nivel de autorități publice centrale, cât și cu principalii actori în domeniul protecției mediului, inclusiv donatorii activi în sector.