MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

Ședința Consiliului Sectorial de Coordonare a Asistenței Externe „Mediu, Aprovizionare cu Apă și Sanitație”

consÎn data de 30 iunie, la Ministerul Mediului, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Sectorial de Coordonare a Asistenței Externe „Mediu, Aprovizionare cu Apă și Sanitație”.
La eveniment au fost prezenți ministrul Mediului, Ion Apostol, dna Simone Giger, Director rezident al Biroului pentru cooperare al Elveției, reprezentanți ai Biroului de cooperare al Elveției, precum și ai Ministerului Mediului.
În cuvântul său de salut, viceministrul Mediului, Ion Apostol, a adresat un mesaj de mulțumire pentru suportul considerabil oferit în implementarea acțiunilor pe direcții prioritare, în promovarea reformelor din sectorul protecției mediului, în speranța unei cooperări fructuoase și pe viitor.
”Suntem convinși că doar prin cooperarea cu Dvs. vom reuși să obținem realizări semnificative în domeniul protecției mediului și aprovizionării cu apă și canalizare, contribuind la creșterea calității vieții și bunăstării cetățenilor din Republica Moldova. Prioritățile în domeniu au fost puse cu un accent deosebit pe implementarea angajamentelor asumate în Acordul de Asociere și în Planul de Acțiuni al Guvernului la capitolul mediu și schimbările climatice”, a menționat Ion Apostol.
cons2În cadrul ședinței au fost făcute prezentări la subiectul privind aspectele de mediu  în contextul reformei administrației publice centrale ce se planifică a fi realizată până la sfârșitul acestui an și la raportul de stare privind adaptarea la schimbările climatice
Dna Simone Giger a vorbit despre multitudinea schimbărilor instituționale, dar și a provocărilor ce vor apărea odată cu implementarea reformei guvernamentale, referindu-se la fuziunea dintre Ministerul Mediului cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și cel al Agriculturii și Industriei Alimentare.
”În calitate de parteneri de dezvoltare, ne exprimăm unele îngrijorări în ceea ce privește această reformă, totodată, subiectul aprovizionării cu apă și sanitație trebuie să fie privită ca un domeniu transversal, pe lângă faptul că problemele stringente ale mediului să fie puncte focale pe agenda mai multor instituții de resort. Este necesar de a fi pus accentul pe aspectele operaționale și de continuitate, pentru că sunt în curs de implementare mai multe proiecte și este nevoie și pe mai departe de o bună funcționare atât la nivelul aparatului central, cât și a substructurilor ministerului”, a concluzionat Simone Giger.
Ministerului Mediului va pune accent și în continuare pe extinderea și intensificarea relațiilor cu partenerii de dezvoltare  în vederea promovării și implementării cu succes a proiectelor de mediu în Republica Moldova.