Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

23 septembrie – Ziua Mondială a Curățeniei

ziua-mondiala-a-curatenieiLa 23 septembrie, în întreaga lume se sărbătorește ”Ziua Mondială a Curățeniei”. Această zi a fost stabilită în 1993 de către Organizația Națiunilor Unite, în parteneriat cu organizația Clean Up the World. Sărbătoarea are scopul de a inspira și de a îndemna comunitățile să curețe, să îmbunătățească și să protejeze mediul, prin realizarea acțiunilor care pot varia de la igienizarea unor zone, plantarea de arbori și arbuști, curățarea spațiilor verzi și a albiei râurilor la proiecte și campanii care vor contribui la conservarea resurselor naturale.

Pentru a soluționa problema deșeurilor, autoritățile de resort au întreprins pași concreți la nivel  strategic și în acest sens menționăm că este în curs de implementare Strategia de gestionare a deșeurilor în  Republica Moldova 2013-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248 din 10.04.2013. Strategia are drept obiectiv dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor necesare pentru a proteja în mod adecvat mediul şi sănătatea populaţiei, elaborarea cadrului legal şi instituţional necesar pentru a sprijini alinierea treptată a practicilor autohtone de gestionare a deşeurilor la cele ale Uniunii Europene prin intermediul unor parteneriate la nivel internaţional, naţional şi local cu atragerea investiţiilor necesare pentru dezvoltarea durabilă a sectorului în conformitate cu necesităţile prioritare şi într-un ritm accesibil pentru societate. Strategia preconizează stabilirea până în anul 2025 a unui management integrat al deşeurilor, în scopul prevenirii poluării mediului şi utilizării durabile a resurselor naturale. 

Pentru a preveni efectele negative urmare a poluării cu deșeuri de orice fel a resurselor de apă, aer, sol, subsol, MADRM vine cu un apel către autoritățile publice locale și societatea civilă, pentru a se implica activ în acţiuni de salubrizare şi igienizare a localităţilor, pentru eliminarea deşeurilor de orice fel depozitate necontrolat în localităţi, curăţarea rigolelor stradale şi a malurilor cursurilor de apă, şi în acelaşi timp, pentru a creşte gradul de informare şi conştientizare a publicului privind importanţa acestor acțiuni, nu doar cu prilejul Zilei Curățeniei, ci și în fiecare zi.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3014013