Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Dezvoltarea capacităților instituționale privind controlul pericolelor de accident major cu substanțe periculoase

seveso1În perioada 18-22 septembrie, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în colaborare cu Biroul pentru Accidente Majore al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene a organizat Atelierul de lucru în vederea transpunerii Directivei europene 2012/18/UE (Seveso III) privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase.

La Atelier au participat reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Inspectoratului Ecologic de Stat,  Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, Serviciului  Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, operatori economici.

Serviciului Hidrometeorologic de Stat este autoritatea națională responsabilă de implementarea și coordonarea Convenției privind Efectele Transfrontaliere ale Accidentelor Industriale (ETAI). Experți din România au oferit consultanță autorităților din RM privind punerea în aplicare a Directivei Seveso III.

seveso2În cadrul întrunirii s-a discutat despre situația curentă și provocările în implementarea Directivei în Republica Moldova, experiența românească, au fost identificate organizațiile-cheie cu atribuții în controlul pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase. Totodată, în cadrul unor grupuri de lucru formate au fost studiate exemple și efectuate exerciții practice de analiză a datelor, calcule, exersări de luarea deciziilor pentru a introduce un amplasament în inventar, modalități de obținere a informațiilor necesare pentru realizarea inventarului.

Amintim că, Ministerul Mediului a inițiat Proiectul Legii privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase, în vederea transpunerii acestei Directive, care prevede adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente, instituirea unor mecanisme eficiente de coordonare între autoritățile relevante, crearea unor sisteme de primire a notificărilor cu privire la unitățile Seveso relevante și de raportare a accidentelor majore. Termenul de intrare în vigoare al legii se propune a fi anul 2021.

***

În Europa, accidentul Seveso în 1976 a determinat adoptarea unei legislaţii care vizează prevenirea şi controlul accidentelor industriale. Seveso este numele unei localităţi din Italia, situată la nord de Milano, unde, la data de 10 iulie 1976, a avut loc un accident chimic la fabrica de pesticide ICMESA. Atunci a fost eliberat în atmosferă un nor de dioxină, o substanță cunoscută pentru efectele ei cancerigene. 37.000 de persoane au intrat în contact cu aerul contaminat, au fost găsite mii de animale moarte, iar solul a fost contaminat. Zona afectată (circa 18 km2) cuprindea în special orașul Seveso, aflat la 15 km de Milano, oraș care ulterior a fost evacuat. Gravitatea accidentului a determinat Consiliul Europei să emită așa-numita Directivă Seveso, prin care s-au introdus reglementări stricte privind producerea și stocarea a cca. 80 de substanțe considerate foarte periculoase.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3014469