Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logouAnunț cu privire la anularea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadru Ministerul Agriculturii, Dezvoltare Regionale și Mediu

Anunt cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Ministerului Mediului   . Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante


ANUNȚ cu privire la ocuparea funcțiilor vacante prin contract în cadru Ministerul Mediului (fonsul Ecologic Național)


Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcției publice vacanteANUNȚ!!! Ministerul Mediului anunță repetat amânarea concursului pentru suplinirea funcțiilor publice vacante, urmare coordonării cu conducerea ministerului, pentru data 26 aprilie 2017, miercuri, ora 10:00

ALERT!!! Ministerul Mediului anunță amânarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante, reieșind din condițiile climaterice dezastruoase nefavorabile. Despre data desfășurării concursului, concursanții vor fi informați ulterior, la o altă dată stabilită de conducerea ministerului.


Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante


Anunt cu privire la prelungirea perioadei de depunere a dosarelor în cadrul concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Ministerului Mediului   . Formular de
participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante


Anunt cu privire la deșfăsurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Ministerului Mediului

Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcției publice vacante


Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante


Anunt cu privire la prelungirea perioadei de depunere a dosarelor în cadrul concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Ministerului Mediului   . Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante


Anunt cu privire la ocuparea funcțiilor vacante prin contract din cadru Ministerul Mediului

Anunt cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Ministerului Mediului   . Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Consiliul de administrare al Î.S. „Expediția Hidro-Geologică din Moldova” COMISIA DE CONCURS Lista persoanelor care au promovat concursul

Lista candidaților admiși la interviu pentru ocuparea funcției vacante (Î.S. „EHGeoM”)

Lista candidaților admiși la concurs pentru ocuparea funcției vacante (Î.S. „EHGeoM”)


Se prelungeşte concursul şi se stabileşte data –limită de 07 octombrie 2016, orele 16-00 de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de Director al Î.S. „Expediția Hidro-Geologică din Moldova (Î.S. „EHGeoM”)

AVIZ despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei vacantede Directoral Î.S. „Expediția Hidro-Geologică din Moldova (Î.S. „EHGeoM”)

Tabelul generalizat al învingătorilor concursului la funcția publică vacantă

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

Tabelul generalizat al învingătorilor concursului la funcția publică vacantă 
 
Anunt cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante în cadrul Agenția ”Apele Moldovei”

Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcției publice vacante


Anunt cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Ministerului Mediului


Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

Anunt cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Ministerului Mediului

Tabelul generalizat al învingătorilor concursului la funcția publică vacantă

Lista candidatilor care au fost promovat proba scrisă și sund admiși la interviul pentru ocuparea funcției publice vacante

Lista canditaților admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante


Anunt cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Ministerului Mediului

Secretar de stat al Ministerului Mediului


Anunț Agenția pentru Geologie și Resusre Minerale prelungește concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante(termen limită 26 noiembrie 2015)

Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de secretar de stat al Ministerului Mediului


Anunț Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale prelungește concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante(termen limit 30 octombrie 2015)


ANUNT cu privire la desfășurarea concursului de ocuparea a functie publice vacante de Secretar de stat al Ministerului Mediului

A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale 

A N U N Ţ Se  prelungeşte concursul şi se stabileşte data –limită de 02 iulie 2015, orele 16-00, de depunere a dosarelor la concursul  pentru ocuparea funcţiilor  publice  vacante de


Tabel generalizat al învingătorilor concursului la funcția publică vacantă 

Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcției publice vacante

Lista candidaților funcțiilor publice vacante

Anunț cu privirea la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Ministerului Mediului

Tabelul general al învingătorilor concursului la funcția piblică vacantă

Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcției publice vacante

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante
  Anunț cu privire la angajarea prin contract în funcție de economist principal al Direcției finanțe și evidență contabilă

A N U N Ț Cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru participare la concursul privind ocuparea funcțiilor publice vacante


Anunț cu privire la angajarea prin contract în funcție de contabil al serviciului evidență și control al Fondului Ecologic Național și economist principal al Direcției finanței și evidență contabil

Lista generalizată al învingătorilor concursului la funcția publică vacantă

Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviu pentru ocuparea funcției publice vacante

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

Anunt cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadru Ministerului Mediului

Anunt. Cu privire la angajare prin contract în funția de contabil al serviciului de evidență și control al Fondului Ecologic Național

Tabel generalizat al învingătorilor concursului la funcţia publică vacantă

Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviu pentru ocuparea funcției publice vacante
 
Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

Anunț cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadru Ministerului Mediului    (Anexa nr.1 la anunțul cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadru Ministerului Mediului)


Anunț la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadru Ministerului Mediului

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru cuparea funcţiei publice vacante


Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante


A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Ministerului Mediului


Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Agentia pentru Geologie si Resurse MineralAnexa nr.2 lista persoanelor admise la concurs nr.6 ianuarie 2014 pentru internete

A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor cu statut (pdtafap) în cadrul Ministerului Mediului

ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Ministerului Mediului

Anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale


A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei: Consultant Local pentru elaborarea documentelor necesare pentru stabilirea Registrului naţional al substanţelor chimice in sprijinirea implementării sistemului global de clasificare şi etichetare a substanţelor chimice (SGA) în Republica Moldova

A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale

Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale

Expediția Hidro - Geologică din Moldova " EHGeoM"

Agenția Naționala de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice 
Comunicat informativ cu privire la rezultatele concursului pentru atribuirea sectoarelor de subsol in folosinta pentru prospectiuni si explorari sau extragerea substantelor minerale utile.


Concursul pentru obtinerea dreptului de folosinta asupra sectoarelor de subsol pentru prospectiuni si explorari si/sau extragerea substantelor minerale utile se desfasoara in conformitate cu prevederile art. 20 al Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009, si Regulamentului cu privire la organizarea si desfasurarea concursului pentru dreptul de folosinta asupra sectoarelor de subsol pentru prospectiuni si explorari sau extragerea substantelor minerale utile, Anexa nr.2 la Hotarirea Guvernului nr.570din 11.09.2009.

Sedinta Comisiei de concurs din 15 mai 2012, a fost convocata cu scopul selectarii agentilor economici pentru obtinerea dreptului de folosire a sectoarelor de subsol pentru explorari geologice sau valorificare industriala, aprobate in lista sectoarelor de subsol expuse la concurs prin Ordinul Ministerului Mediului Nr. 26 din 26 martie 2012, conform comunicatului informativ publicat in Monitorul Oficial nr. 72-75 (4110-4113) la data de 13.04.2012 si plasat pe pagina web a Ministerului Mediului al Republicii Moldova.

In rezultatul evaluarii ofertelor expuse la concurs au fost desemnati cistigatori ai concursului urmatorii agenti economici:

Societatea cu Raspundere Limitata „Mirealux”- pentru explorarea geologica a sectorul de subsol (sonda nr.1350) situat in limitele administrativ-teritoriale ale s. Mereni, r-nul Anenii-Noi;

Societatea cu Raspundere Limitata „Ter S.C.”- pentru explorarea geologica a sectorului de subsol situat situat la 0,8 km Sud-Est de or. Ceadir-Lunga;

Intreprinderea Individuala „Gheorghita Victor”- pentru valorificarea industruala a zacamintului de apa minerala naturala (sonda nr.3), situat pe teritoriul sanatoriului ”Salvia”, s. Mihaileni, r-nul. Riscani;

Societatea cu Raspundere Limitata „Grifon Lux”- pentru valorificarea industruala a zacamintului de apa minerala naturala (sonda nr.26 M), situat in limitele administrativ-teritoriale ale s. Gotesti, r-nul. Cantemir;

Societatea cu Raspundere Limitata ”Anri-Agro”- pentru valorificarea industruala a zacamintului de nisip-prundis „Japca”, situat 0,3 km Sud de s. Japca, r-nul Floresti;

Pentru zacamintul de calcar brut pentru constructii ”Cunicea”, situat 2,5 km Sud de s. Japca, r-nul Floresti, nu a fost selectat nici un cistigator, intrucit a fost prezentata doar o singura oferta, ceea ce nu intruneste numarul necesar de participanti, conform Anexei nr.2 la HG nr. 570 din 11.09.2009
Expediția Hidro-geologica din Moldova "EHGeoM"


Anunț cu privire la desfa?urarea concursului privind ocuparea funcțiilor vacanteAGENTIA NATIONALA de REGLEMENTARE a ACTIVITATILOR NUCLEARE și RADIOLOGICE


Aviz de anunţare a concursului pentru suplinirea funcţiei publice vacante (una) de Inspector, Secția Inspectorat.

Aviz de anuntare a concursului pentru suplinirea functiei publice vacante (una) de Specialist Principal al Serviciului Evaluare si Autorizare

Aviz de anuntare a concursului pentru suplinirea functiei publice vacante (una) de Sef Serviciu,  Serviciul Inspectorat

Aviz de anuntare a concursului pentru suplinirea functiei publice vacante (una) de Specialist Principal al Serviciului Inspectorat
Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3045747