Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Anunţuri privind iniţierea consultărilor publice a proiectelor de decizii

2017

08.09.2017
Anunț privind inițierea consultărilor publice a proiectului Ordinului interministerial între Ministerul Economiei și Infrastructurii și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la exploatarea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare

23.08.2017
Anunț privind inițierea consultărilor publice a proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative. 

08.08.2017
Anunț privind organizarea consultarilor publice a proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la completarea anexei nr. 227 la Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005

02.08.2017
Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

27.06.2017
Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 209 din  29 iulie 2016 privind deşeurile

22.06.2017
Anunț privind organizarea consultarilor publice a proiectului Hotaririi de Guvern cu privire la efectuarea vinatorii in sezonul de vinatoare 2017-2018 

16.06.2017
Anunț privind organizarea consultarilor publice a proiectului hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Listei deșeurilor 

15.06.2017
Anunț privind organizarea consultarilor publice a proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2017-2023 privind implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova

15.06.2017
Anunț privind organizarea consultarilor publice a proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare

08.06.2017
Anunt privind organizarea consultarilor publice a proiectului hotaririi Guvernului cu privire la declararea utilității publice pentru lucrările de interes comun al mai multor raioane și/sau municipii pentru terenul cu suprafața de 24,6949 ha din extravilanul comunei Țânțăreni, r-nul Anenii Noi

06.06.2017
Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 101 din 10 februarie 2014 cu privire la aprobarea Planului naţional de extindere a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră pentru anii 2014-2018.

05.06.2017
Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului hotărîrii Guvernului ,,Cu privire la transmiterea  sistemelor de irigare și sistemelor de desecare și a bunurilor accesorii în proprietatea publică, domeniul public al unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea”

31.05.2017
Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Codului silvicnr. 887-XIII din 21 iunie 1996

24.05.2017
Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de hotărâre a Guvernului ,,Cu privire la transmiterea  unor terenuri”

12.05.2017
Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Concepției Sistemului Informațional Automatizat „e-Pescuit” și Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului Informațional Automatizat „e-Pescuit”

12.05.2017
 Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la implementarea Registrului național al emisiilor și transferului de poluanți

16.03.2017
Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la reorganizarea și modificarea denumirii unor întreprinderi de stat, la care Agenția „Apele Moldovei” exercită calitatea de fondator

09.03.2017
ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la transmiterea unor terenuri

09.02.2017

ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului Hotărârii de Guvern „Cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat, modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului”

03.02.2017
ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea participării Agenției „Apele Moldovei” la fondarea societății comerciale cu capital parțial de stat S.A. „Aqua Nord”

25.01.2017

ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative

2016

27.12.2016
ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului Hotărîrii Guvernului privind  aprobarea modificărilor la Hotărârea Guvernului nr. 259  din  12.04.2013 cu privire la implementarea unor prevederi ale Codului subsolului 

15.12.2016
ANUNŢ privind iniţierea consultarilor publice asupra proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la fondarea Instituției Publice„Centrul de Gestionarea Deșeurilor Periculoase”

12.12.2016
ANUNŢ privind iniţierea consultarilor publice asupra proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Foii de parcurs pentru implementarea Proiectului „Apă Nord Moldova”

07.12.2016
ANUNŢ privind iniţierea consultarilor publice asupra proiectului Legii petrolului

06.12.2016
ANUNŢ privind iniţierea consultarilor publice asupra proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la transmiterea dreptului de desfăşurare a lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare

30.11.2016
ANUNŢ privind iniţierea consultarilor publice asupra proiectului hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei de experți pentru repartizarea cotelor anuale pentru importul hidroclorofluorocarburilor halogenate

09.11.2016
ANUNŢ privind iniţierea consultarilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea anexei nr. 1 și abrogarea anexei nr. 2 la Programul naţional privind managementul durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 973 din 18.10.2010

09.11.2016

ANUNŢ privind iniţierea consultarilor publice aspra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de gestionare a Districtului Bazinului Hidrografic Dunarea-Prut şi Marea Neagră

27.10.2016
ANUNŢ privind iniţierea consultarilor publice aspra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind depozitarea deșeurilor

25.10.2016

ANUNŢ privind iniţierea consultarilor publice aspra proiectului Ordinului ministrului mediului cu privire la aprobarea Metodologiei pentru identificarea zonelor sensibile 

17.10.2016
ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de lege privind completarea Articolului III din Legea nr. 141 din  17 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

13.10.2016
ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului Ordinului ministrului mediului cu privire la aprobarea Metodologiei de definire a aglomerarilor

04.10.2016
ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la constituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a terenului cu suprafața de 24.6949 ha din extravilanul comunei Țînțăreni, raionul Anenii-Noi

15.09.2016
ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje

15.09.2016
ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori

15.09.2016
ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice repetate a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 888 din 6 august 2007 privind autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale

15.09.2016
ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară

13.09.2016
ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice repetate asupra proiectului hotărîrii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (MO al RM, 2014, nr.60-65)

12.08.2016
ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului Decretului Președintelui Republicii Moldova pentru aprobarea semnării Acordului de la Paris

12.08.2016
ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului Legii pentru ratificarea Convenţiei de la Minamata cu privire la mercur, adoptată la Kumamoto, Japonia la 10 octombrie 2013

08.08.2016
ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului legii privind fondul cinegetic și protecția vînatului

08.08.2016
ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de hotărîre a Parlamentului privind fondarea Rezervaţiei biosferei “Prutul de Jos”

08.08.2016
ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor natural protejate de stat 

08.08.2016 
ANUNŢ privind iniţierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii de Guvern privind accesul publicului la informaţia de mediu

26.07.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

15.07.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului de Hotărîre a Guvernului cu privire la efectuarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2016-2017

07.07.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului de Hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea concesionării lucrărilor de cercetare geologică, inclusiv prospectare şi evaluare a zăcămintelor de substanţe minerale utile de importanţă naţională în scopul depistării acumulărilor de hidrocarburi (gaz, petrol) pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare

22.06.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea Codului Contravențional al Republicii Moldova

27.05.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Ordinului Ministrului Mediului privind aprobarea Ghidului cu privire la executarea procedurilor privind evaluarea impactului asupra mediului

29.04.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Legii cu privire la cerinţele de bază în securitatea radiologică

28.04.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii de Guvern pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998

21.04.2016

ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în anul 2030 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia

20.04.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare

18.04.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală

18.04.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea și din distribuția benzinei de la terminale la stațiile de alimentare cu produse petroliere

15.04.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului  cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.272 din 23 decembrie 2011

15.04.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului de Ordin pentru aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor

11.04.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative

31.03.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de Gestionare a Districtului Bazinului Hidrografic Nistru

29.03.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică și/sau recreere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului  nr. 187 din 20 februarie 2008

21.03.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei privind adaptarea sectorului forestier la schimbările climatice pentru anii 2016-2025 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia

18.03.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.485 din 12 august 2009

24.02.2016

ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Programului naţional privind suprimarea eşalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2015-2040

23.02.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995

22.02.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare şi desfăşurare a vînătorii de selecţie

19.02.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Legii privind substanțele chimice

15.02.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

11.02.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 888 din 23 octombrie 2014

10.02.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului  de Lege pentru ratificarea  Protocolului de la Nagoya privind accesul la resursele genetice şi distribuirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora (ABS), la Convenţia privind diversitatea biologică, adoptată la Rio de Janeiro, la 5 iunie 1992

10.02.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Ghidului privind elaborarea planului de afaceri pentru dezvoltarea companiilor de apă - canal

09.02.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Hotărîrii Parlamentului cu privire la aprobarea Strategiei naţionale privind managementul deşeurilor radioactive pentru anii 2017-2026

08.02.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori

08.02.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului de lege privind accesul publicului la informația de mediu

08.02.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative

08.02.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind securitatea fizică în activităţi nucleare şi radiologice

01.02.2016

ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la sistarea temporară a exportului și reexportului masei lemnoase brute

28.01.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului silvic nr. 887-XIII din 21 iunie 1996

28.01.2016
ANUNT privind inițierea consultărilor publice repetate asupra proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii nr.149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura

28.01.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice repetate asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative

28.01.2016

ANUNT privind inițierea consultărilor publice repetate asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind reducerea conţinutului de sulf din anumiţi combustibili lichizi

27.01.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice repetate asupra proiectului Hotărîrii Guvernului privind interzicerea importului plaselor de pescuit confecționate din fire polimerice netorsionate

27.01.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice repetate asupra proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea unor hotărâri ale Guvernului din cadrul reglementării sectorului de alimentare cu apă și de canalizare

27.01.2016

ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate proprietate publică a unităților administrativ teritoriale și a terenurilor degradate proprietate privată

06.01.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea concesionării zăcământului de apă minerală naturală „Cahul”

06.01.2016
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative

2015

08.12.2015
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 150 din 02 martie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea  Agenţiei „Moldsilva”, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia

08.10.2015
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative

23.09.2015
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului Legii privind organismele modificate genetic

11.09.2015
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind securitatea fizică în activităţi nucleare şi radiologice

10.09.2015
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Ordinului ministrului mediului pentru aprobarea Conceptului de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare și Ghidului privind regionalizarea companiilor de apă - canal

17.08.2015

ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului de lege privind accesul publicului la informația de mediu

12.08.2015
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 888 din 6 iunie 2008 privind autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale

12.08.2015
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi  completarea Legii regnului animal  nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995

03.07.2015

ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la efectuarea vînătorii în sezonul de vînătoare  2015 - 2016

25.05.2015
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la completarea Anexei la regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosința specială a apei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 894 din 12 noiembrie 2013

19.05.2015
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind deşeurile

14.05.2015
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului hotărîrii Guvernului  cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Piscicol, a structurii și efectivului-limită ale acestuia

14.05.2015
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind evaluarea strategică de mediu

30.04.2015
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului hotărîrii de Guvern privind aprobarea proiectului de Lege privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic

16.04.2015
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la sistemul informațional al resurselor de apă din Republica Moldova (SIRA)

16.04.2015
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii  nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător

06.04.2015
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru acceptarea amendamentelor I și II la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Espoo, 25 februarie 1991)

27.03.2015
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind securitatea fizică în activităţi nucleare şi radiologice

19.03.2015
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Ordinului ministrului mediului cu privire la aprobarea Ghidului de întocmire a Planului de Siguranţă a Apei pentru un sistem public de alimentare cu apă

12.03.2015

ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Metodologiei de prioritizare a proiectelor de infrastructură în sectorul de alimentare cu apă şi sanitaţie este eficientizarea procedurilor de selectare a proiectelor pentru implementarea acestora, raţionalizarea repartiţiei investiţiilor, întru susţinerea autorităţilor publice şi a tuturor organismelor implicate în dezvoltarea sectorului

04.03.2015
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 1515-XII din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător– art. 56 şi Legea nr. 1422-XIII din 17.12.1997 privind protecţia aerului atmosferic – art. 17 şi 20)

24.02.2015
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de legepentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul la Convenţia din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, referitor la finanţarea pe termen lung a programului de cooperare pentru supravegherea şi evaluarea transportului la distanţă lungă a poluanţilor atmosferici în Europa (EMEP), adoptat la Geneva  la 28 septembrie 1984

24.02.2015
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Contractului de Finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 31 iulie 2014

24.02.2015
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de Împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 30 iulie 2014

23.02.2015
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la  aprobarea Strategiei  privind diversitatea  biologică  a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020 şi Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia

20.02.2015

ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Decretului Președintelui Republicii Moldova privind iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanţare suplimentară dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice în Moldova”


2014


03.10.2014

ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Ordinului Minsterului Mediului pentru aprobarea Ghidului pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate pentru proiectele de apă și apă uzată


15.09.2014
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 735 din 16 iunie 2003

15.09.2014
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului Legii privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic

28.08.2014
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului de lege pentru acceptarea amendamentelor I și II la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Espoo, 25 februarie 1991)

22.08.2014
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului Ecologic Național

21.08.2014
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea conceptului tehnic al sistemului informațional „Platforma comună pentru gestionarea bazinelor hidrografice din Republica Moldova”

31.07.2014
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind securitatea fizică în activităţi nucleare şi radiologice

02.07.2014
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la efectuarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2014 - 2015 

23.06.2014
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 802 din 09.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă

23.06.2014
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Ordinului ministerial privind aprobarea Celor mai bune tehnici disponibile pentru emisiile de apă uzată din industria alimentară

11.06.2014

ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului Legii pentru ratificarea Strategiei de dezvoltare a activității hidrometeorologice a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente

22.05.2014
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Hidrometeorologic de Stat, structurii și efectivului-limită a acestuia

22.05.2014
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la Unitatea de implementare și coordonare a proiectelor „EMP Management durabil POP”

23.04.2014
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la informarea şi participarea publicului în procesul luării deciziilor privind introducerea deliberată în mediul înconjurător şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic şi a produselor rezultate din acestea


14.04.2014
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc pentru domeniul protecției mediului și folosirii resurselor naturale

27.03.2014
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale, structurii și efectivului-limită a acesteia

27.03.2014
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător

17.03.2014
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Listei corpurilor de apă de suprafaţă, a zonelor şi a fîşiilor de protecţie şi a construcţiilor hidrotehnice gestionate de autoritatea administrativă de gestionare a apelor

26.02.2014
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului silvic nr.887 din 21 iunie 1996


26.02.2014
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului


18.02.2014

ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului Piscicol de Stat, a structurii și efectivului-limită a acestuia


18.02.2014

ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului de hotărîre a Guvernului privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

10.02.2014

ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil din proprietate publică a statului în proprietate publică a autorității publice locale

2013

27.12.2013
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului privind aprobarea componenței nominale a Comitetelor districtelor bazinelor hidrograficeCu privile la  consultarea Raportului pe țară privind implementarea Convenției privind accesul la informație, justiție și participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului

19.11.2013
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de amplasare a construcţiilor pe suprafeţele cu zăcăminte de substanţe minerale utile şi de amplasare a construcţiilor subterane nelegate de extragerea substanţelor minerale utile

04.11.2013
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Instrucțiunii cu privire la clasificarea zăcămintelor și resurselor prognozate de ape subterane

04.11.2013
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Legii pentru modificarea Legii nr.272 din 10.02.1999 cu privire la apa potabilă

31.10.2013
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.597 din 13 august 2013

03.10.2013
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției ”Apele Moldovei”

27.09.2013
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Legii privind siguranța infrastructurii hidrotehnice

20.09.2013
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Ordinului cu privire la aprobarea celor mai bune tehnici disponibile privind deversările industriale directe

13.09.2013
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Strategiei naționale de mediu pentru anii 2013-2023

09.09.2013
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

03.09.2013
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la reglementarea efectivului de animale sălbatice în ariile naturale protejate de stat din fondul forestier de stat

11.06.2013
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Strategiei de adaptare la schimbarea climei a Republicii Moldova

11.06.2013
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova pînă în anul 2020

11.06.2013
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Strategiei de alimentare cu apă și sanitație a Republicii Moldova pentru anii 2014-2027

05.06.2013
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului de Ordin cu privire la aprobarea Ghidului pentru elaborarea Master Planului de alimentare cu apă şi sanitaţie în Republica Moldova

23.05.2013
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului hotărîrii Guvernului cu privire aprobarea Regulamentului privind controlul şi supravegherea de stat a activităţilor nucleare, radiologice şi regimului de neproliferare a armelor nucleare

16.05.2013
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proioectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

16.05.2013
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la măsurile de salubrizare a localităţilor Republicii Moldova în anii 2013-2015

14.05.2013
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 646 din 20.07.2010 cu privire la aprobarea Listei de substanţe minerale utile de importanţă naţională

15.04.2013
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra studiului privind dreptul de adresare în instanțele de judecată a persoanelor, grupurilor de persoane fizice și ONG-urilor de mediu, pe cazurile ce țin de protecția mediului


Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3034281