Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Anunţuri de iniţiere a elaborării deciziilor


2016


07.04.2016
ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului Regulamentului de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor

26.02.2016
ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare

25.02.2016
ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului Metodologiei de definire a aglomerărilor

25.02.2016

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului legii pentru modificarea și completarea Legii nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală


2015

26.10.2015
ANUNȚ privind inițierea elaborării Foii de parcurs pentru promovarea economiei verzi în Republica Moldova pentru perioada anilor 2016-2020

2013


29.11.2013
ANUNȚ privind inițierea elaborării Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru și Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră

31.05.2013
ANUNȚ privind inițierea elaborării Raportului pe țară privind implementarea Convenției privind accesul la informație, justiție și participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului

Documente adiţionale Formatul Raportului (rus)
Formatul Raportului (eng)
Formatul Raportului (fran)
Persoana responsabilă Panciuc Adrian
email: panciuc@mediu.gov.md
tel. (022) 20-45-08
Data inițierii elaborării 1 iunie 2013
Data limită de prezentare a recomandărilor  15 iulie 2013


Planul legislativ/normativ al Ministerului Mediului pentru anul 2013

2012

05.05.2012
Ministerul Mediului  iniţiază  elaborarea propunerii de politică publică “Elaborarea unui sistem de management al ambalajelor şi deşeurilor de ambalaj". (continuare)
Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3034281