Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Proiecte de acte legislative şi normative

Anul 2017

Denumirea proiectului 
de act decizional
Responsabil Data-limită de prezentare
a recomandărilor
Actul aprobat
Proiectul Ordinului  interministerial între Ministerul Economiei și Infrastructurii și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la exploatarea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare Ion LICĂ
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 022 204 510
28.09.2017 
Proiectul hotărîrii de Guvernpentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative.  Andrei URSACHE
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 022 204513 
13.09.2017 
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la completarea anexei nr. 227 la Hotărîrea Guvernului nr. 351/2005  Andrei URSACHE
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Tel. 022 204 513
30.08.2017 
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile  Andrei URSACHE
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 022 204 513
18.08.2017 
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 209 din  29 iulie 2016 privind deşeurile Liudmila MARDUHAEVA
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Tel. 022 204 526
 17.07.2017
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la efectuarea vânătorii în sezonul de vânătoare  2017 – 2018 Dumitru SOBOLEV
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 022 204 537
29.06.2017 
Proiectul hotărîrii de Guvernul pentru aprobarea Listei deșeurilor Maria BORȘ
E-mai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 022 204 526
30.06.2017
Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2017-2023 privind implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova Olga CEBAN
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 522
29.06.2017 
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare  Ana SÎRBU
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Tel.: 022 204 538 
05.07.2017 
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la declararea utilității publice pentru lucrările de interes comun al mai multor raioane și/sau municipii pentru terenul cu suprafața de 24,6949 ha din extravilanul comunei Țânțăreni, r-nul Anenii Noi Silvia NICOLAESCU
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 526
23.06.2017
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 101 din 10 februarie 2014 cu privire la aprobarea Planului naţional de extindere a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră pentru anii 2014-2018 Vitalie GRIMALSCHI
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 537
16.06.2017 
Proiectul de hotărîre a Guvernului  ,,Cu privire la transmiterea sistemelor de irigare și sistemelor de desecare și a bunurilor accesorii în proprietatea publică, domeniul public al unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea” Sergiu BALABAN
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 280 752 
Anna Casuta
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
T
el.: 022 204 538
13.06.2017 
Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Codului silvic nr. 887-XIII din 21 iunie 1996 Vitalie GRIMALSCHI
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 537 
12.06.2017 
Proiectul de Hotărâre a Guvernului ,,Cu privire la transmiterea  unor terenuri”  Dumitru SOBOLEV
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 537
 23.06.2017
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Concepției Sistemului Informațional Automatizat „e-Pescuit” și Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului Informațional Automatizat „e-Pescuit”  Mihail GONȚA
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel.: 022 204 533 
 02.06.2017
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la implementarea Registrului național al emisiilor și transferului de poluanți  Carolina BANARU
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 524 
 16.06.2017
Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la reorganizarea și modificarea denumirii unor întreprinderi de stat, la care Agenția „Apele Moldovei” exercită calitatea de fondator Ion LICĂ
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 022 204 510 
27.03.2017
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor terenuri  Andrei URSACHE
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 022 204 513 
24.03.2017 
Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat, modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului”  Victor GĂLUȘCĂ
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 508
Raisa LEON
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 521 
01.03.2017   HG nr. 439 din 14.06.2017
 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea participării Agenției „Apele Moldovei” la fondarea societății comerciale cu capital parțial de stat S.A. „Aqua Nord”  Ion LICA
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. : 022 204 510 
 23.02.2017
  Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative   Cristina ARSENI
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 508
17.02.2017 


Anul 2016

Denumirea proiectului
de act decizional
Responsabil Data-limită de prezentare a recomandărilor Actul aprobat
Proiectul  hotărârii Guvernului privind  aprobarea modificărilor la Hotărârea 
Guvernului nr. 259 din 12.04.2013 cu privire la implementarea unor prevederi ale Codului subsolului
Veronica JOSU
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Tel.: 022 204 535 
 26.01.2017
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la fondarea Instituției Publice„Centrul de Gestionarea Deșeurilor Periculoase”  Svetlana BOLOCAN 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 525 
 30.12.2016
Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Foii de parcurs pentru implementarea Proiectului „Apă Nord Moldova”  Ion LICĂ
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 510 
 30.12.2016
Proiectul Legii petrolului Galina NOROCEA
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 513
28.12.2016
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea dreptului de desfăşurare a lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare  Galina NOROCEA
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 513 
 28.12.2016  HG nr. 1439 din 30.12.2016
Proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei de experți pentru repartizarea cotelor anuale pentru importul hidroclorofluorocarburilor halogenate Alexandru PARANIUC
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Tel.: 022 204 512
20.12.2016
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Programului naţional privind managementul durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 973 din 18.10.2010 Silvia NICOLAESCU,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.:022 204 526 
 25.11.2016
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de Gestionare a Districtului Bazinului Hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră Andrei URSACHE
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Tel.: 022 204 513 
 02.12.2016
Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind depozitarea deșeurilor  Silvia NICOLAESCU
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 524 
 16.11.2016
Proiectul Ordinului ministrului mediului cu privire la aprobarea Metodologiei pentru identificarea zonelor sensibile  Ion LICA
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204510 
 16.11.2016
Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative Raisa LEON
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 521 
 10.11.2016  Anunț de retragere a proiectului din procesul de elaborare 
Proiectul  de lege privind completarea Articolului III din Legea nr. 141 din  17 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Liudmila MARDUHAEVA
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 022 204 526
 04.11.2016
Proiectul Ordinului ministrului mediului cu privire la aprobarea Metodologiei de definire a aglomerarilor  Victoria GRATII
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 538 
 07.11.2016
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la constituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a terenului cu suprafața de 24.6949 ha din extravilanul comunei Țînțăreni, raionul Anenii-Noi  Nadejda CHILARU
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 512 
 17.10.2016
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje  Carolina BANARU
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 524
 14.10.2016
Proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori  Carolina BANARU
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 524 
 14.10.2016
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 888 din 6 august 2007 privind autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale  Andrei URSACHE
 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 513 
 30.09.2016
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară  Ala ROTARU
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Tel.: 022 204 522
 30.09.2016
 Proiectului hotărîrii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare  Ana SÎRBU
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 538 
 30.09.2016
Proiectul Decretului Președintelui Republicii Moldova pentru aprobarea semnării Acordului de la Paris Viorica STAVER
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 505
 29.08.2016 Decret nr. 2328-VII din 08.09.2016 

HG nr. 41 din 30.01.2017
Proiectul de lege pentru ratificarea Convenţiei de la Minamata cu privire la mercur, adoptată la Kumamoto, Japonia la 10 octombrie 2013  Svetlana BOLOCAN
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 525 
 25.08.2016 HG nr. 1354 din 16.12.2016 

Lege nr. 51 din 30.03.2017
Proiectul legii privind fondul cinegetic și protecția vînatului Dumitru SOBOLEV
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 537 
 25.06.2016
Proiectul de hotărîre a Parlamentului privind fondarea Rezervaţiei biosferei “Prutul de Jos”  Vitalie GRIMALSCHI
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 537  
 20.08.2016  HG nr. 16 din 23.01.2017
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat  Vitalie GRIMALSCHI
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204537  
 20.08.2016  HG nr/27 din 25.01.2017
Proiectul Hotărîrii de Guvern privind accesul publicului la informația de mediu Adrian PANCIUC
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 508  
 19.08.2016 HG nr. 1467 din 30.12.2016
Proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative Veronica JOSU
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 535 
18.08.2016
Proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la efectuarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2016-2017 Igor LUNGU
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 528

Dumitru SOBOLEV
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Tel.: 022 204 528 
 28.07.2016 HG nr. 963 din 08.08.2016 
Proiectul de Hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea concesionării lucrărilor de cercetare geologică, inclusiv prospectare şi evaluare a zăcămintelor de substanţe minerale utile de importanţă naţională în scopul depistării acumulărilor de hidrocarburi (gaz, petrol) pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare Igor LUNGU
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 528 
 27.07.2016 HG nr. 895 din 20.07.2016 
 Proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului Contravențional al Republicii Moldova Adrian PANCIUC 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 508 
 06.07.2016
 Proiectul Ordinului Ministrului Mediului cu privire la aprobarea Ghidului cu privire la executarea procedurilor privind evaluarea impactului asupra mediului Maria NAGORNÎI
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 520

Dumitru GORELCO
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 505 
 10.06.2016
 Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Legii cu privire la cerinţele de bază în securitatea radiologică Elena MURSA 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Tel.: 022 311 138 
 23.05.2016
 Proiectul Hotărârii de Guvern pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 Mihai CIUPAC
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 472 420 
 16.05.2016
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova pînă în anul 2030 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia Veronica LOPOTENCO
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Tel.: 022 204 521

Vasile SCORPAN
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 232 247
 12.05.2016 HG nr. 1470 din 30.12.2016 
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală Victoria GRATII
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 538 
 04.05.2016
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea și din distribuția benzinei de la terminale la stațiile de alimentare cu produse petroliere Maria BORȘ
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 526 
 06.06.2016
 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.272 din 23 decembrie 2011 Diana CELAC
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 538 
 29.04.2016
 Proiectul de Ordin privind aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor Ion DOROFTEI
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 510 
 22.04.2016 HG nr.977 din 16.08.2016 
 Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative Gabriela GAVGAȘ
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 529 
 29.04.2016
 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de Gestionare a Districtului Bazinului Hidrografic Nistru Andrei URSACHE
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 513 
 29.04.2016
 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică și/sau recreere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 187 din 20 februarie 2008 Veronica JOSU
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 535 
 15.04.2016  HG nr. 770 din 17.06.2016
Proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei privind adaptarea sectorului forestier la schimbările climatice pentru anii 2016-2025 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia Lilia ELADII
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 535 
 22.04.2016
Proiectul Hotărîrii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 485 din 12 august 2009 Andrei JURAVELI
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 751-810 
 04.04.2016
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia Maria NAGORNÎI
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 520

Raisa LEON
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 521 
23.03.2016 
Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind evaluarea strategică de mediu Dumitru GORELCO
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.:022 204 505

Felicia ROTARU
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 529 
29.02.2016   HG nr. 879 din 18.07.2016

Lege nr. 11 din 02.03.2017
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Programului naţional privind suprimarea eşalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2015-2040  Alexandru PARANIUC
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
tel.: 022 204 524
 10.03.2016  HG nr. 856 din 13.07.2016
Proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995 Igor LUNGU
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 528 
 17.03.2016  HG nr. 651 din 26.05.2016
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare şi desfăşurare a vînătorii de selecţie Valeriu BALAN
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 537 
 07.03.2016  HG nr. 1132 din 12.10.2016
Proiectul Legii privind substanţele chimice Svetlana BOLOCAN
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 525

Liudmila MARDUHAEVA
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 022 204 526 
 05.03.2016 HG nr. 1032 din 08.09.2016 
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice Alexandru PARANIUC
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 524 
25.02.2016 
Proiectul Hotărîrii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 888 din 23 octombrie 2014 Carolina EREMEI
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 508 
26.02.2016  HG nr. 541 din 03.05.2016 
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului  de Lege pentru ratificarea  Protocolului de la Nagoya privind accesul la resursele genetice şi distribuirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora (ABS), la Convenţia privind diversitatea biologică, adoptată la Rio de Janeiro, la 5 iunie 1992 Ala ROTARU
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 522 
 22.02.2016  LEGE nr. 117 din 02.07.2016
Proiectul Ghidului privind elaborarea planului de afaceri pentru dezvoltarea companiilor de apă - canal Elena BREAHNA
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 510 
19.02.2016   Ordin nr. 52 din 07.04.2016
Proiectul  Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Hotărîrii Parlamentului cu privire la aprobarea Strategiei naţionale privind managementul deşeurilor radioactive pentru anii 2017-2026 Ionel BALAN
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 311 136 
 05.03.2016 HG nr. 1441 din 30.12.2016 
 Proiectul de lege privind accesul publicului la informația de mediu Adrian PANCIUC
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 508 
 26.02.2016
Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative Adrian PANCIUC
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 508 
23.02.2016 HG nr. 453 din 15.04.2016 
Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind securitatea fizică în activităţi nucleare şi radiologice. Vasile BENEA
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 311 134 
08.03.2016  HG nr. 1268 din 23.11.2016
 Proiectul hotărîrii Guvernului cu privirela sistarea temporară a exportului și reexportului masei lemnoase brute Lilia ELADII
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 022 204 535

Victor GĂLUȘCĂ
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 022 204 508
12.02.2016  HG nr. 664 din 27.05.2016
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului silvic nr. 887-XIII din 21 iunie 1996 Valeriu BALAN
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 022 204 537
11.02.2016 
Proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura Andrei URSACHE
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 022 204 513
11.02.2016  HG nr. 711 din 03.06.2016 
Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative Andrei URSACHE
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 022 204 513
12.02.2016 
Proiectul Hotaririi Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind reducerea continutului de sulf din anumiti combustibili lichizi Maria BORȘ
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.:022 204 526
10.02.2016   HG nr. 414 din 08.04.2016
Proiectul Hotărîrii Guvernului privind interzicerea importului plaselor de pescuit confecționate din fire polimerice netorsionate Andrei URSACHE
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022 204 513
10.02.2016   HG nr. 556 din 05.05.2016
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire modificarea şi completarea unor hotărâri ale Guvernului din cadrul reglementării sectorului de alimentare cu apă și de canalizare Ana SÎRBU
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
tel.: 022 204 530
11.02.2016   HG nr.722 din 08.06.2016
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate proprietate publică a unităților administrativ teritoriale și a terenurilor degradate proprietate privată Valeriu BALAN
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 022 204 537
09.02.2016  HG nr. 1186 din 28.10.2016
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea concesionării zăcământului de apă minerală naturală „Cahul” Veronica JOSU
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 022 204 535
25.01.2016   HG nr. 1001 din 23.08.2016
Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Veronica JOSU
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 022 204 535
30.01.2016 
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Concepției și a Regulamentului de funcționare al sistemului informațional al resurselor de apă din Republica Moldova (SIRA) Ion MISCHEVCA
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 022 20 45 33
20.01.2016  HG nr. 672 din 30.05.2016 


Anul 2015Denumirea proiectului de act decizional
Responsabil Data-limită de prezentare a recomandărilor Actul aprobat
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 150 din 02 martie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea  Agenţiei „Moldsilva”, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia  Vitalie GRIMALSCHI
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 022 204 537
17.12.2015 
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului Legii privind organismele modificate genetic Lilia ELADII
e.mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 022 204 535 
29.02.2016  HG nr.820 din 01.07.2016
Proiectul Ordinului ministrului mediului pentru aprobarea Conceptului de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare și Ghidului privind regionalizarea companiilor de apă - canal Elena BREAHNĂ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 022 204 510 
Victoria GRATII
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel.:022 204 538
24.09.2016 ORDIN nr. 122 din 04.04.2016  
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 888 din 6 iunie 2008 privind autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale  Andrei URSACHE
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 022 204 513
 26.08.2015
Proiectul Hotărîrii  Guvernului cu privire la efectuarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2015 - 2016 Valeriu BALAN
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 022 204 537 
 10.07.2015  HG nr.495 din 12.08.2015
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la completarea Anexei la regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosința specială a apei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 894 din 12 noiembrie 2013 Elena BREAHNA
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 022 204 529 
10.06.2015 HG nr. 823 din 20.11.2015 
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind deşeurile Svetlana Bolocan
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 022 204 527

Liudmila MARDUHAEVA
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 022 204 526 
 08.06.2015 LEGE nr. 209 din 29.07.2016
Proiectul Hotărârii  Guvernului  cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Piscicol, a structurii și efectivului-limită ale acestuia Ion GRATI
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 022 410 960 
05.06.2015 
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii  nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător Veronica JOSU
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 022 204 535 
30.04.2015 
Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru acceptarea amendamentelor
I și II la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Espoo, 25 februarie 1991)
Inga PODOROGHIN
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.:022 204 505 
21.04.2015   LEGE nr. 214 din 03.12.2015  
Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind securitatea fizică în activităţi nucleare şi radiologice Vasile BENEA
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.:022 311 134 
26.04.2015   HG nr. 1268 din 23.11.2016
Proiectul Ordinului ministrului mediului cu privire la aprobarea Ghidului de întocmire a Planului de Siguranţă a Apei pentru un sistem public de alimentare cu apă Ion LICĂ
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
tel.:022 204 510 
06.04.2015 
Proiectul Metodologiei de prioritizare a proiectelor de infrastructură în sectorul de alimentare cu apă şi sanitaţie  Anatol PÎRLII
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.:022 204 510
30.03.2015  ORDIN nr.81 din 03.09.2015
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unoracte legislative (Legea nr. 1515-XII din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător– art. 56 şi Legea nr. 1422-XIII din 17.12.1997 privind protecţia aerului atmosferic – art. 17 şi 20) Svetlana BOLOCAN
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.:022 204 527
 
Liudmila MARDUHAEVA 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 022 204 526 
20.03.2015   Lege nr. 141 din 17.07.2016
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii
Moldova la Protocolul la Convenţia din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, referitor la finanţarea pe termen lung a programului de cooperare pentru supravegherea şi evaluarea transportului
la distanţă lungă a poluanţilor atmosferici în Europa (EMEP), adoptat la Geneva  la 28 septembrie 1984
Liudmila MARDUHAEVA 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 022 204 526

Carolina BANARU
 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 022 204 527 
14.03.2015   HG nr.486 din 07.08.2015

LEGE nr. 215 din 03.12.2015 
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Contractului de Finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 31 iulie 2014 Elena BREAHNA
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 022 204 510
10.03.2015  HG nr.298 din 26.05.2015
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de Împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 30 iulie 2014 Elena BREAHNA
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 022 204 510 
 10.03.2015 HG nr.297 din 26.05.2015
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la  aprobarea Strategiei  privind diversitatea  biologică  a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020 şi Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia Ala ROTARU
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 022 204 522 
23.03.2015  HG nr.274 din 18.05.2015
Proiectul Hotaririi Guvernului cu privire la aprobarea Decretului Presedintelui Republicii Moldova privind initierea negocierilor si aprobarea semnarii Acordului de finantare suplimentara dintre Republica Moldova si Asociatia Internationala pentru Dezvoltare in vederea realizarii Proiectului "Managementul dezastrelor si riscurilor climatice in Moldova" Adrian PANCIUC
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 022 204 508
05.03.2015 DECRET Nr. 1517-VII din 14.04.2015


Anul 2014

  1. Proiecte de documente de politici (concepţii, strategii, programe, planuri) și de propuneri de politici publice 
  2. Proiecte de hotărâri de Guvern, regulamente și instrucțiuni
  3. Proiecte de hotărîri ale Parlamentului și de legi

 


 

MONITORIZAREA PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A LEGISLAȚIEI

Anunt de monitorizare   

HG 386 din 16.06.2015  

Legea  nr.303

1024x768 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Concepţiei şi a Regulamentului de funcţionare al

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3036867