Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Proiecte de Hotărîri de Guvern şi Parlament


Proiectul


2014

Proiectul Ordinului ministrului mediului pentru aprobarea Ghidului pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate pentru proiectele de apă și apă uzată

Persoana responsabilă CELAC Diana
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (+373 22) 20 45 38
Data initierii consultarilor 03 octombrie 2014
Data limită de prezentare a recomandărilor 15 octombrie 2014
Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului Ecologic Național

Persoane responsabile Maria MALIC,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (+373 22) 20 45 31 

Maria NAGORNÎI
              
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (+373 22)  2
0 45 20
Data initierii consultarilor 22 august 2014
Data limită de prezentare a recomandărilor 2 septembrie 2014Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea conceptului tehnic al sistemului informațional „Platforma comună pentru gestionarea bazinelor hidrografice din Republica Moldova”

Persoana responsabilă Anatol PÎRLII
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (+373 22) 20 45 38
Data initierii consultarilor 21 august 2014
Data limită de prezentare a recomandărilor 5 septembrie 2014
Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind securitatea fizică în activităţi nucleare şi radiologice

Persoana responsabilă Vasile BENEA
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (+373 22) 31 11 36
Data initierii consultarilor 31 iulie 2014
Data limită de prezentare a recomandărilor 29 august 2014
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea, completarea și abrogarea unor Hotărîri ale Guvernului

Persoana responsabilă Serafima TRONZA
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (+373 22) 20 45 30
Data initierii consultarilor 21 iulie 2014
Data limită de prezentare a recomandărilor 10 august 2014Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la efectuarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2014 – 2015

Persoana responsabilă Valeriu BALAN
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (+373 22) 20 45 37
Data initierii consultarilor 1 iulie 2014
Data limită de prezentare a recomandărilor 15 iulie 2014
Proiectul Ordinului Ministrului Mediului pentru aprobarea Celor mai bune tehnici disponibile pentru emisiile de apă uzată din industria alimentară

Persoana responsabilă Anatol PÎRLII
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (+373 22) 20 45 38
Data initierii consultarilor 23 iunie 2014
Data limită de prezentare a recomandărilor 10 iulie 2014Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 802 din 09.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă

Persoana responsabilă Anatol PÎRLII
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (+373 22) 20 45 38
Data initierii consultarilor 23 iunie 2014
Data limită de prezentare a recomandărilor 10 iulie 2014
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Hidrometeorologic de Stat, structurii și efectivului-limită a acestuia

Persoana responsabilă Svetlana ȘTIRBU
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (+373 22) 77 35 11
Data initierii consultarilor 22 mai 2014
Data limită de prezentare a recomandărilor 10 iunie 2014Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la Unitatea de implementare și coordonare a proiectelor „EMP Management durabil POP”

Persoana responsabilă Adrian PANCIUC
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (+373 22) 20 45 08
Data initierii consultarilor 22 mai 2014
Data limită de prezentare a recomandărilor 10 iunie 2014Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la informarea şi participarea publicului în procesul luării deciziilor privind introducerea deliberată în mediul înconjurător şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic şi a produselor rezultate din acestea


Persoana responsabilă Adrian PANCIUC
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (+373 22) 20 45 08
Data initierii consultarilor 23 aprilie 2014
Data limită de prezentare a recomandărilor 17 mai 2014
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc pentru domeniul protecției mediului și folosirii resurselor naturale

Persoana responsabilă Carolina EREMEI
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (+373 22) 22 69 46
Data initierii consultarilor 14 aprilie 2014
Data limită de prezentare a recomandărilor 29 aprilie 2014Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale, structurii și efectivului-limită a acesteia

Persoana responsabilă Iulian MELECA
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (+373 22) 75 06 56
Data initierii consultarilor 27 martie 2014
Data limită de prezentare a recomandărilor 15 aprilie 2014Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Listei corpurilor de apă de suprafaţă, a zonelor şi a fîşiilor de protecţie şi a construcţiilor hidrotehnice gestionate de autoritatea administrativă de gestionare a apelor


Persoana responsabilă Diana CELAC
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (+373 22) 20 45 13
Data initierii consultarilor 17martie 2014
Data limită de prezentare a recomandărilor 31 martie 2014
Proiectul Hotărîrii de Guvern privind modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului

Persoana responsabilă Vitalie Grimalschi
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (+373 22) 20 45 37
Data initierii consultarilor 26 februarie 2014
Data limită de prezentare a recomandărilor 12 martie 2014
Proiectul Hotărîrii de Guvern privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

Persoana responsabilă Adrian PANCIUC
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (+373 22) 20 45 08
Data initierii consultarilor 18 februarie 2014
Data limită de prezentare a recomandărilor 5 martie 2014


Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Piscicol, a structurii și efectivului-limită a acestuia

Persoana responsabilă Ion Grati
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (+373 22) 41 09 60
Data initierii consultarilor 18 februarie 2014
Data limită de prezentare a recomandărilor 5 martie 2014Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil din proprietate publică a statului în proprietate publică a autorității publice locale


Persoana responsabilă Alexandru CORONOVSCHI
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (+373 22) 28 07 00
Data initierii consultarilor 10 februarie 2014
Data limită de prezentare a recomandărilor 25 februarie 2014
2013


Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea componenței nominale a Comitetelor districtelor bazinelor hidrografice

Documente adiţionale Nota Informativă
Persoana responsabilă Diana CELAC
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (+373 22) 20 45 13
Data initierii consultarilor 27 decembrie 2013
Data limită de prezentare a recomandărilor 13 ianuarie 2014
Proiectul Regulamentului privind modul de amplasare a construcţiilor pe suprafeţele cu zăcăminte de substanţe minerale utile şi de amplasare a construcţiilor subterane nelegate de extragerea substanţelor minerale utile

Documente adiţionale Proiect HG
Nota Informativă
Persoana responsabilă Alina ȘOPOTEAN
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (+373 22) 75 06 36
Data initierii consultarilor 19 noiembrie 2013
Data limită de prezentare a recomandărilor 04 decembrie 2013Proiectul Instrucțiunii cu privire la clasificarea zăcămintelor și resurselor prognozate de ape subterane

Documente adiţionale Nota Informativă
Persoana responsabilă Daniela LEU
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (+373 22) 71 97 48
Data initierii consultarilor 4 noiembrie 2013
Data limită de prezentare a recomandărilor 18 noiembrie  2013Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.597 din 13 august 2013

Documente adiţionale Nota Informativă
Persoana responsabilă Valeriu BALAN
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (+373 22) 20 45 37
Data initierii consultarilor 31 octombrie 2013
Data limită de prezentare a recomandărilor 15 noiembrie  2013
Proiectul Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției ”Apele Moldovei”

Documente adiţionale Proiectul HG
Nota Informativă
Persoana responsabilă Dumitru PROCA
email: dima.proca@apele.gov.md
tel. (+373 22) 28 09 28
Data initierii consultarilor 03 octombrie 2013
Data limită de prezentare a recomandărilor 24 octombrie  2013
Proiectul Celor mai bune tehnici disponibile privind deversările industriale directe

Documente adiţionale Proiectul Ordinului
Nota Informativă
Persoana responsabilă Anatolie PÎRLII
email: pirlii This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (+373 22) 20 45 38
Data initierii consultarilor 20 septembrie 2013
Data limită de prezentare a recomandărilor 10 octombrie  2013

Proiectul Regulamentului cu privire la reglementarea efectivului de animale sălbatice în ariile naturale protejate de stat din fondul forestier de stat

Documente adiţionale Proiectul HG
Nota Informativă
Persoana responsabilă Vitalie GRIMALSCHI
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (+373 22) 20 45 37
Data initierii consultarilor 03 septembrie 2013
Data limită de prezentare a recomandărilor 18 septembrie  2013
Proiectul Ghidului pentru elaborarea Master Planului de alimentare cu apă și sanitație în Republica Moldova

Documente adiţionale Proiectul Ghidului
Proiectul Ordinului MM
Nota Informativă
Persoana responsabilă TRONZA Serafima
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (+373 22) 20 45 30
Data initierii consultarilor 5 iunie 2013
Data limită de prezentare a recomandărilor 5 iulie  2013
Proiectul Regulamentului privind controlul şi supravegherea de stat a activităţilor nucleare, radiologice şi regimului de neproliferare a armelor nucleare

Documente adiţionale Proiect HG
Nota Informativă
Persoana responsabilă Vasile BENEA
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (+373 22) 31 11 34
Data initierii consultarilor 27 mai 2013
Data limită de prezentare a recomandărilor 27 iunie  2013
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la măsurile de salubrizare a localităţilor Republicii Moldova în anii 2013-2015

Documente adiţionale Nota Informativă
Persoana responsabilă Svetlana BOLOCAN
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (+373 22) 20 45 27
Data initierii consultarilor 16 mai 2013
Data limită de prezentare a recomandărilor 31 mai  2013
Proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 646 din 20 iulie 2010 cu privire la aprobarea Listei de substanţe minerale utile de importanţă naţională

Documente adiţionale Nota Informativă
Persoana responsabilă Daniela LEU
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (+373 22) 71 97 48
Data initierii consultarilor 14 mai 2013
Data limită de prezentare a recomandărilor 31 mai  2013

Chestionarul completat în cadrul studiului privind dreptul de adresare în instanțele de judecată a persoanelor, grupurilor de persoane fizice și ONG-urilor de mediu, pe cazurile ce țin de protecția mediului

Documente adiţionale
Persoana responsabilă Adrian PANCIUC
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (+373 22) 20 45 08
Data initierii consultarilor 12 aprilie 2013
Data limită de prezentare a recomandărilor 27 aprilie  2013
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Reglementarea Activităților Nucleare și Radiologice

Documente adiţionale Proiectul HG ANRANR
Regulamentul ANRANR
Nota informativă
Persoana responsabilă Valeriu MÎRZA
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. (+373 22) 31 11 34
Data initierii consultarilor
Data limită de prezentare a recomandărilor


Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3014077