Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Prima întrunire a Grupului de lucru privind managementul deșeurilor

foto managementul deseurilorMarți, 31 ianuarie, în incinta Ministerului Mediului a avut loc prima întrunire a Grupului de lucru privind managementul deșeurilor, care este parte componentă a Consiliului sectorial de coordonare a asistenței externe în domeniul „Mediu, aprovizionare cu apă și canalizare”. Scopul grupului de lucru este de a contribui la atragerea asistenței externe acordată de partenerii de dezvoltare în sector, de a oferi suport în procesul de implementare a politicilor publice în domeniul managementului deșeurilor, cât și a asigura o mai bună colaborare a tuturor actorilor din acest sector.

Citeşte mai departe...

Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de la Paris

schimbari climaticeÎn cadrul ședinței Guvernului din 25.01.2016 a fost aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de la Paris privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, adoptat la 12 decembrie 2015. 

Citeşte mai departe...

În Republica Moldova va fi fondată Rezervația biosferei „Prutul de Jos”

foto rezervatieÎn cadrul ședinței executivului din 18.01.2017 a fost aprobat proiectul Hotărârii de Guvern ce ține de fondarea Rezervației biosferei „Prutul de Jos”.
Rezervația va fi creată în cadrul proiectului transfrontalier trilateral România-Ucraina - Republica Moldova „Consolidarea rețelei de arii naturale pentru protejarea biodiversității și dezvoltării durabile în regiunea Deltei Dunării și Prutului Inferior – Pan Nature”. Crearea primei rezervații a biosferei în lunca Prutului Inferior este susținută de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat. Implementarea acestui proiect urmărește reducerea pierderilor de biodiversitate și îmbunătățirea nivelului de trai al populației din zona respectivă.

Citeşte mai departe...

Ședința Comitetului de supraveghere a proiectului ”Activități de asigurare a durabilității pentru ecosistemele priacvatice în Zona Ramsar "Nistrul de Jos”

IMG 951611Joi, 19 ianuarie,  Viceministrul Mediului Igor Talmazan  a condus ședința Comitetului de supraveghere a proiectului ”Activități de asigurare a durabilității pentru ecosistemele priacvatice în Zona Ramsar "Nistrul de Jos” implementat de Societatea Ecologică „BIOTICA”cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare.

Citeşte mai departe...

Audiența cetățenilor în raioanele Dubăsari și Cimișlia

Dubasari1Marți, 17 ianuarie, Ministrul Mediului Valeriu Munteanu a efectuat o vizită de lucru în raionul Dubăsari, unde s-a întâlnit cu președintele și vicepreședinții raionului, primarii satelor și comunelor, reprezentanții serviciilor desconcentrate în teritoriu, funcționarii Consiliului raional cât și cu cetățenii. Vizita a fost organizată întru executarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.78 din12.02.2010 ”Privind stabilirea zilei de audiență și de întâlnire a membrilor Guvernului și a conducătorilor autorităților administrative centrale cu cetățenii”.

Citeşte mai departe...

Ministerul mediului de comun cu Serviciul Vamal a lansat o Campanie de sensibilizare a publicului despre CITES

citesMinisterul Mediului de comun cu Serviciul Vamal a lansat o Campanie de sensibilizare a publicului larg despre importanța implementării cerințelor internaționale de import, export/re-export și tranzit a mărfurilor provenite din specii de floră și faună sălbatică, reglementate de Convenția privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES), la care Republica Moldova este parte din anul 2002. În acest context, la punctele vamale vor fi afișate materiale informative ilustrative despre CITES.

Citeşte mai departe...

Pungile de plastic, noi reglementări

interzicere-pungi-plasticConform Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, publicată în Monitorul Oficial nr. 459-471 din 23.12.2016, începând cu 1 ianuarie 2017 intră în vigoare ,,interzicerea distribuirii gratuite a pungilor din plastic, cu excepția pungilor din plastic foarte subțire” în scopul prevenirii generării deșeurilor și evitării poluării mediului cu deșeuri formate urmare a utilizării acestor pungi.

Citeşte mai departe...

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3016512